Liturgie uitvaart en bijzetting prins Claus op 15 oktober 2002
De liturgie van de uitvaartdienst en bijzetting van prins Claus in de Nieuwe Kerk in Delft zal als volgt verlopen:
voorganger: dominee Carel ter Linden, emeritus-predikant van de Kloosterkerk te Den Haag;
ouderling van dienst: L. Boersma, ouderling-kerkvoogd van de Nieuwe Kerk te Delft;
Overdenking: Huub Oosterhuis
Residentie Bachkoor
Residentie Bachorkest: dirigent: Jos Vermunt
Organisten: Liuwe Tamminga: Bas de Vrome voor de samenzang.

• Orgelkoraal: Erbarm' dich mein, o Herre Gott. BWV 721. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Votum en groet
• Koorzang
• Openingsgebed
• Eerste schriftlezing: Prediker 12: 2-7.
• Muziek
• Tweede schriftlezing: Genesis 1: l - 4: Johannes 1:1-5
• Lied aan het licht, tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen
• Overdenking
• Lied: So nimm denn meine Hande. tekst Julie Hausmann 1862,
muziek Friedrich Silcher 1842
• Inleiding op de bijzetting
• Bijzetting in de grafkelder
• Koor en orkest: Agnus Dei en Lux Aeterna, uit het Requiem KV 626, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), versie Franz Xaver Süssmayr
• Orgelspel: Toccata. Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
• Gebeden, gevolgd door stil gebed
• Koor a capella: Tebye Poyem (nr. 12), uit de liturgie van St. Johannes Chrysostomos Opus 31, Sergei Rachmanin-ov (1873-1943)
• Onze Vader
• Slotlied: A toi la Gloire, in het Frans, staande gezongen
• Zegen
• Koor: Dona Nobis Pacem, uit Hohe Messe, WV 232, Johann Sebastian Bach (1685-1750)