...


Vervoer overledene binnen Nederland

Geen vervoermiddel voorgeschreven in de wet
In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin overledenen vervoerd zouden moeten worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van vliegtuig t/m roeiboot. De enige uitzondering hierop is de ambulance, deze mag alleen zieken vervoeren.

Echter als er sprake is van een niet natuurlijke dood, dan legt de wet strenge bepalingen op: de dode mag pas worden vervoerd na toestemming van de Officier van Justitie.

Gemeentelijke verordeningen/voorschriften
Een aantal gemeentes hebben specifieke verordeningen/voorschriften met betrekking tot het vervoer van een overledene. Voor inlichtingen hierover moet men zich wenden tot het gemeentehuis.

Algemene regel
In het algemeen kan men stellen dat vervoer van een overledene in elk voertuig of id. mag mits de openbare zeden en/of -orde en/of veiligheid niet geschaad wordt.

Uitvaart te voet
Indien men de overledene zelf wil dragen c.q. te voet wil volgen naar begraafplaats of crematorium is, wanneer dit over openbaar gebied (straat, weg etc.) gebeurd, veelal toestemming van de burgemeester nodig. De gemeente zal in zo'n geval veelal een routeplan vragen en het te verwachten aantal personen die te voet en/of per vervoermiddel de uitvaartstoet volgen. Toestemming kan enkel geweigerd worden op basis van openbare zeden en/of -orde en/of veiligheid. Veelal zal de gemeente bij specifieke bezwaren met een voorstel voor een alternatieve route komen, immers het recht van nabestaanden om op hun eigen wijze de uitvaart te doen is een groot goed dit i.v.m. recht van vrijheid van meningsuiting, geloof etc. Op de begraafplaats of op het terrein van het crematorium moeten echter de aanwijzingen van de beheerder/directeur van de begraafplaats of crematorium worden opgevolg, dit levert echter zelden problemen op.