Voelt u zich erg verdrietig? Voelt u zich vastzitten na het verlies van een dierbaar persoon?

Via de rouwtest krijgt u een indruk welk risico u momenteel loopt op onverwerkte of gecompliceerde rouw.
Tegelijk met uw score geven we u enkele tips om indien uw score daartoe aanleiding geeft, hieraan iets te doen.
Wij vragen u om ook enkele persoonlijke gegevens te verstrekken.
Deze zullen anoniem en vertrouwelijk worden gebruikt voor verdere wetenschappelijke onderbouwing van de rouwtest. Dus niet uw naam en adres wordt door ons gevraagd, slechts algemene informatie zoals geslacht, leeftijd en dergelijke.

Deze test is niet geschikt voor andere vormen van verliezen dan het verlies van een levend persoon door overlijden of vermissing. Bovendien geldt de score niet voor mensen die korter dan 3 maanden iemand hebben verloren.

Wilt u voordat u begint met het invullen van de vragenlijst nog even de onderstaande vragen invullen ?


Wat is uw leeftijd ?
jaar.

Wat is uw geslacht ?

Wat is uw hoogst genoten opleiding ?

De overledene is mijn...

Wat was de leeftijd van de overledene toen hij/zij overleed ?
jaar.

Hieronder staan enkele uitspraken over de mogelijke toedracht van het overlijden. Wilt u alstublieft aankruisen welke uitspraak op dit overlijden van toepassing is?

Het betrof een:
onverwacht overlijden.
overlijden na een ziekte die korter dan 1 maand duurde.
overlijden na een ziekte die langer dan 1 maand duurde.
overlijden bij een ongeval.
overlijden door suïcide.
overlijden door moord.
anders.

Hoe lang is het geleden dat deze persoon is overleden ?
Het is jaar en maanden geleden.

 

De Vragenlijst Rouw is opgezet door Dr. J. de Keijser van de GGZ-Friesland, Prof. dr. J. van den Bout en dr. P. Boelen beiden van de Universiteit Utrecht, Capaciteitsgroep Psychologie en is een bewerking van de ICG-R (Prigerson, 1995)

Deze test is op internet tot stand gekomen in samenwerking met UGW Consultancy.