Nederland/Netherlands

      Texel (Den Hoorn)
      
Naar pagina 2/ to page 2

         (Click on picture to increase)

Overziicht kerkhof, view on the graveyard
Overzicht van de begraafplaats
View on the cemetery

© Liske Rynja

Aleen gestorven,? only died?
'Alleen gestorven' / 'Only died'
© Liske Rynja
  
klassiek graf
Modern grafmonument / Modern sepulchre
©Liske Rynja
  
Bronzen figuur met armen om de knie
Bronzen grafmonument / Bronze sepulchre
© Liske Rynja
Bronzen figuur met armen om de knie (detail)
Detail bronzen grafmonument / detail bronze sepulchre
©Liske Rynja