Nederland/Netherlands

     Sneek
       Begraafplaatsen in en om Sneek
(Cemeteries in and around Sneek)
        
(Click on picture to increase)

dubbelgraf ovaal

famiiegraf

Dubbel graf

Familiegraf

joodsehoek

roos op steen

Afgescheiden joodse hoek

Bijzondere grafsteen

grafmonument voor steenhouwer

steen met water

Grafmonument voor een steenhouwer

Grafmonument met uitholling voor water

houten grafmonument
Oud houten grafmonument


Modern grafmonument
© Jan de Boer


Traditoneel grafmonument
© Jan de Boer