header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
in het bos

1. 1  De historie

In het besluit van 3 mei 1991, houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging getiteld; Besluit op de lijkbezorging werden een aantal eisen gesteld aan o.a. doodskisten, -bekleding, -ornamenten als kruizen, naamplaten e.d. Dit ook in verband met bodem- en luchtverontreiniging.

In 1998 werd vervolgens het Lijkomhulselbesluit ingevoerd, waarin de eisen t.a.v. kisten en andere omhulsels nader worden beschreven. Deze eisen zijn mede ingegeven door het belemmeren van het natuurlijke ontbindingsproces door sommige materialen.

Met ingang van 1 januari 2013 is Lijkomhulselbesluit vervallen en wordt in de Wet op de Lijkbezorging, paragraaf 3 ‘De wijze van begraven’ nog slechts gesproken van biologisch afbreekbare materialen.

1. 2 Kisten en ander omhulsel

Met de huidige omschrijving van biologisch afbreekbare materialen wordt volgens de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) het natuurlijke ontbindingsproces niet gegarandeerd. Daarom heeft deze organisatie een aanvulling klik hier gemaakt.

Deze aanvulling moet er voor zorgen dat het natuurlijke ontbindingsproces plaatsvindt binnen de 10 jaar. Immers na 10 jaar vervalt de grafrust en kunnen algemene graven worden geruimd. 

In het Activiteitenbesluit Crematoria wordt ten aanzien van kisten de voorwaarde gesteld dat deze niet met lood of zink mogen zijn bekleed.

1. 3 Handvatten, sierschroeven en andere ornamenten

Ten aanzien van handvatten, sierschroeven en andere ornamenten worden geen eisen gesteld, mits deze van buitenaf te verwijderen zijn. Anders dienen deze ook uit biologisch afbreekbare materialen te bestaan.

Dit verwijderen gebeurt vrijwel alleen in de crematoria, niet op begraafplaatsen. Daarover staat in het Activiteitenbesluit: metalen en kunststof handvatten en andere versierselen van kunststof of metaal moeten voor invoer van de kist in de crematieoven worden verwijderd.

Niet verwijderbare schroeven, spijkers, nieten e.d. dienen in crematiekisten echter wel van magnetisch materiaal te zijn. Deze worden namelijk na de crematie met een magneet uit de asresten verwijderd.

1. 4 Activiteitenbesluit milieubeheer

Over milieueisen ten aanzien van cremeren staat in Artikel 57 van de Wet op de Lijkbezorging het volgende geschreven : 'Wij kunnen omtrent de inrichting van crematoria en omtrent hetgeen in de crematoria en op hun erven in acht moet worden genomen bij algemene maatregel van bestuur regelen stellen'.

Crematoria komen hiermee wat betreft milieueisen te vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn algemene milieuregels voor bedrijven opgenomen.

1. 5 Rook en reuk

In de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van het toenmalige Ministerie van VROM werd beschreven dat uit de schoorsteen van een crematorium mag geen zichtbare rook komen en er mag geen waarneembare reuk zijn. Een optimaal lopend verbrandingsproces en het gebruik van natuurlijke vezels zal rook en reuk voorkomen. In het Activiteitenbesluit wordt in het artikel ‘Luchtvoorschriften voor menselijke crematoria’ geregeld aan welke eisen een crematieoven moet voldoen om overlast te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat men bij de laatste verzorging van de overledene zoveel mogelijk gebruikmaakt van natuurlijke stoffen.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief