Ruzie en rouw

Het overlijden van een dierbare is een gebeurtenis die een enorme impact heeft op families. Naar schatting overlijden er in Nederland jaarlijks 130.000 mensen die gemiddeld vier personen achterlaten. Dit maakt dat er jaarlijks ongeveer 520.000 mensen worden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Verdriet, boosheid, schaamte en schuld zijn slechts enkele van de vele gevoelens die gepaard gaan met het verwerken van een dergelijk verlies. Desondanks of misschien wel daardoor kan het overlijden van een dierbare soms gepaard gaan met conflicten.

Wij zijn Stefan Rolf en Niek Rosenkamp, masterstudenten klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ons onderzoek richt zich op het ontstaan van conflicten in een periode van rouw en de inhoud van deze conflict. Tot op heden is er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp en met behulp van onderzoek proberen wij hier inzicht in te verkrijgen.

Voor ons onderzoek zoeken wij mensen die in de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad met het overlijden van een familielid en die interesse hebben om deel te nemen aan ons onderzoek. Ons onderzoek bestaat uit een online vragenlijst waarvan het invullen ongeveer vijftien minuten zal duren en vind plaats onder supervisie van dr. H.A.W. Schut. Wij garanderen de deelnemers aan het onderzoek volledige anonimiteit.


Met vriendelijke groeten,

Stefan Rolf

Niek Rosenkamp

 

Onderzoek is afgesloten op 20-04-2012