Het middagsymposium richt zich op: kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdverpleegkundigen, orthopedagogen, leerkrachten basis- en vervolgonderwijs, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden.

Kinderen rouwen na een echtscheiding, en na de dood van een gescheiden ouder. In beide situaties zien we min of meer gelijksoortige verliesreacties. Dit is te lezen in het boek Kinderen in spagaat van Leoniek van der Maarel. De auteur begeleidt kinderen bij hun verlies en leert hen omgaan met lijden en rouw. Zij benadrukt dat de omgeving van de kinderen in zulke turbulente perioden een belangrijke rol speelt.

De verschillende invalshoeken die bij dit middagsymposium aan bod komen, zijn onder andere hoe gaan kinderen om met hun rouw, wat hebben ze hierbij van de omgeving nodig, hoe verhoudt de leeftijd van het kind zich tot wat ze kunnen begrijpen. Om professionals werkzaam met kinderen zo goed mogelijk te informeren, zijn sprekers uitgenodigd die een bekendheid genieten in het vakgebied rouw- en scheidingsbegeleiding en welke expertise elkaar aanvult: Marsha Pinedo, Daan Westerink, Carine van de Coppello, en Pauline van Soldt.

Praktische informatie:
Datum: 21 juni 2013
Locatie Het Veur theater (voorheen Theater Camuz)
Damlaan 44, 2265 AP Leidschendam
Inschrijfgeld € 60,00 excl. 21% BTW
Informatie en aanmelden www.emoties-enzo.nl