Rituelenwerkplaats logo

Najaars Nieuws voor hulpverleners

Als voorproefje van grotere trainingen staan er dit najaar 2 eendaagse themadagen op het programma.

Dit trainingsprogramma is bedoeld voor beroepskrachten in de (rouw)hulpverlening en gaat uit van HBO-niveau.

Lokatie is de Rituelenwerkplaats te Leeuwarden, een zelf gebouwde groepsruimte en letterlijk een werkplaats

waar materialen en gereedschappen direct voorhanden zijn, inclusief een speelzolder en spelmaterialen.

Trainer is Clara Velema

Accreditatie is aangevraagd bij de SKB.

 

Beeldende werkwijzen in rouwbegeleiding en therapie

Maakt de vertaalslag van eigen ervaringen met beeldend werk naar toepassingen in je werk.

Do. 21 nov. trainingsdag

Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch

 

Themadag Misbruik

Deze dag komen verschillende vormen van misbruik aan de orde en de trauma’s die daardoor ontstaan, gevolgen zoals mogelijke

zwangerschappen en de doorwerking wanneer het misbruik op jonge leeftijd begonnen is. Hoe hieruit dissociatieve stoornissen

(kunnen) ontstaan.

Ervaringsdeskundige Anne-Lies van Rhenee werkt mee aan deze dag, zij is mede initiatiefnemer en auteur van het boek

Aan het licht, dat gaat over zwanger raken door incest.

Vr. 6 dec.

Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch

 

Programma 2014

 

Leertherapie

3x2 dagen in kleine groep

Vanuit beeldend, ritueel en systemisch perspectief

Data: do./vr. 30/31 jan. - 27/28 mrt. - 12/13 juni

Kosten: € 930,- in zijn geheel, bij betaling per blok € 325,- per keer

Incl. BTW, materialen, koffie en thee, lunch en evt. overnachting zelf regelen

Voor therapeuten is accreditatie mogelijk

 

Beeldend verwerken

Training werken met rouw- en traumaprocessen

Met kinderen, gezinnen en volwassenen

Vanuit beeldend, ritueel en systemisch perspectief

Voor beroepskrachten in de (rouw)hulpverlening

 

Jaar 1   2014
1. Rouw en verwerken                        13/14 febr.
2. In contact met het spelende kind    17/18 april
3. Trauma en vormkracht                    26/27 juni
4. Systemisch begeleiden                  18/19 sept.

Jaar 2    2015
1. Beeldende werkwijzen in
    rouwbegeleiding en therapie           22/23 jan.
2. Zingeving en de zin van
    Rituelen in verwerken                     26/27 mrt.
3. Structureel trauma en dissociatie    4/5 juni
  

Kosten per blok: € 250,- incl. materialen, koffie en thee lunch en evt. overnachting zelf regelen

Voor de hele training: € 1625,- (bij vooruitbetaling )

Certificering per blok en voor de gehele training

Deelname aan een los blok is ook mogelijk

 

Welkom

Clara Velema
www.rituelenwerkplaats.nl

Rituelen is spelen is doen
Rituelen markeren een gebeurtenis en geven betekenis