slingertouwtraining
In de Slingertouwtraining, een ervaringsgerichte basistraining, leert u welke nieuwe taken er voor het gezin en de individuele gezinsleden kunnen ontstaan in de veranderde situatie. In het gezin is een passende structuur nodig die de eigen kwaliteiten van ieder gezinslid respecteert en inzet, rekening houdend met wat kinderen en jongeren nodig hebben.

U krijgt inzicht hoe zinvol het is om samen herinneringen te maken en bewust toe te leven naar het afscheid nemen.

Ten slotte krijgt u concrete methodieken aangereikt voor het betrekken van kinderen en jongeren in het gehele proces rondom het sterven van een gezinslid. Deze werkvormen voert u zelf en samen met andere deelnemers uit. U ervaart wat samen delen kan betekenen, maar ook hoe belangrijk het is dat u uw eigen manier daarin vindt.

Uw eigen ervaringen met afscheid nemen rondom overlijden doen er toe. Aangezien deze ook een rol kunnen spelen in de begeleiding van kinderen en jongeren, zal hieraan aandacht worden besteed. Er wordt een zekere mate van zelfreflectie van de deelnemers verwacht omdat dit een onmisbaar onderdeel is van het ervaringsgericht leren.
Het groepsproces in deze twee dagen is inspirerend en intensief, wat uw leerervaringen zal verdiepen. De trainers dragen zorg voor een verantwoorde en veilige context.
Deze training stelt u in staat om als therapeut/hulpverlener om te gaan met gezinnen waar ziekte een belangrijke invloed heeft op het gezin.

De eerstevolgende Slingertouwtraining wordt gegeven op 19 en 20 juni 2014 en bestaat uit vijf dagdelen.

Deze training is door de SKB geaccrediteerd met 43 studie-uren. Voor meer informatie: www.maatschapvanrouwtherapeuten.nl