Boek Kun je internetten in de hemel
Kun je internetten in de hemel?
Hoe kinderen en jongeren uit verschillende culturen denken over leven en dood


In Kun je internetten in de hemel? van Ineke Wienese verwoorden kinderen en jongeren uit verschillende culturen
en religies hun gedachten, gevoelens en beelden over de dood en wat er na de dood gebeurt. Ook vertellen ze hun verliesverhaal, wat hen steunt en troost geeft bij verlies en wat ouders, familie en school kunnen doen om te steunen. Ze hebben vragen over de dood en willen weten hoe anderen daarmee omgaan.

Nederland heeft op een bevolking van 17 miljoen mensen ongeveer drie en een half miljoen allochtonen. Dit betekent dat een vijfde van de bevolking van allochtone – westerse en niet-westerse – afkomst is.
De verschillende culturele achtergronden van die bevolkingsgroepen spelen ook door in de opvattingen en beelden over leven en dood. In het fraai uitgevoerde full colour boek Kun je internetten in de hemel? komen voor het eerst ook kinderen en jongeren aan het woord van wie de ouders en grootouders uit andere landen komen dan Nederland.

Om het onderwerp leven en dood bespreekbaar te maken, is in de bovenbouw van vijf basisscholen – openbaar, christelijk, katholiek, islamitisch en hindoestaans – een les gegeven over leven en dood. In deze les hebben leerlingen tekeningen, gedichten en verhalen gemaakt. Ook zijn ter verdieping en aanvulling kinderen en jongeren geïnterviewd. Hun verhalen zijn in het boek afgewisseld met weetjes, interviews, tekeningen, tips en achtergrondinformatie. Speciaal voor scholen is er tot slot een hoofdstuk met praktijkervaringen en tips.

Kun je internetten in de hemel? is geschreven voor en door kinderen en jongeren. Maar de uitgave is ook bedoeld voor ouders, familieleden, vrienden, leerkrachten en hulpverleners. Het boek biedt praktische informatie en tips aan ouders, familie, school en vrienden en is van belang voor beroepsopleidingen.

Ineke Wienese is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog en is initiatiefneemster van het project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen van De Jutters, centrum voor jeugd-GGZ Haaglanden. Het project ontving in 2009 de Nationale Jeugdzorgprijs. Ineke Wienese is een voorloper op het gebied van de allochtonenhulpverlening. In 2000 ontving zij voor haar werk met allochtone vrouwen en meisjes de Henny Verhagenprijs.

Titel Kun je internetten in de hemel?  
Auteur Ineke Wienese
Uitgever Uitgeverij de Graaff
Taal Nederlands
Afmetingen   14x240x170 mm
Pagina's 224
Druk 1
ISBN13 9789077024423
Prijs € 22,50