header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
begraafplaats Hoorn

Kosten van een begrafenis

De kosten van een begrafenis bestaan uit 2 onderdelen. Allereerst zijn dat de basiskosten van de uitvaart. Daarnaast zijn er de kosten voor een begrafenis. Op de dag van de uitvaart zijn dat de begraafkosten. Vervolgens komen daar de kosten van het graf bij, het onderhouden daarvan en het grafmonument.

Beplanting op een graf

De grafbeplanting wordt gevormd door de vaak losse bloemen op 't graf en de vaste planten en struiken die rondom het graf zijn geplant. Voorwaarden aan de grafbeplanting staan beschreven in de gemeentelijke verordening grafbeplanting.

engeltje

Grafrechten en grafruiming

In Nederland geldt de wettelijke grafrust voor een periode van 10 jaar. Na deze periode mag er geruimd worden. Dat komt in de regel alleen voor bij algemene graven. Deze graven hebben vaak een huurtermijn van 10 jaar. De huurtermijn van particulieren graven varieert en kan steeds verlengd worden. 

engeltje

Een gedenkteken kiezen

Gedenktekens, zoals grafmonumenten zijn te vinden in allerlei vormen. Van standaard tot eigen ontwerp en alles daartussen in. Om een passende keuze te kunnen maken is tijd nodig en die tijd is er. Een tijdelijke grafmarkering kan worden geplaatst in afwachting van...

Fotoalbums Nederlandse begraafplaatsen

 

Fotoalbums_nederlandse_begraafplaatsen

 Provincie: Friesland

 Provincie: Groningen

 Provincie: Drenthe

 Provincie: Flevoland

 Provincie: Noord-Holland

 Provincie: Zuid-Holland

 Provincie: Utrecht

 Provincie: Overijssel

 Provincie: Gelderland

 Provincie: Zeeland

 Provincie: Noord-Brabant

 Provincie: Limburgveel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl