header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
bloemen

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is bedoeld om wensen rondom overlijden en uitvaart vast te leggen. Zo wordt praktische informatie achter gelaten voor nabestaanden. Met andere woorden, het is een houvast om nabestaanden op weg te helpen en ze te laten weten wat jouw wensen zijn.

Dit wensenformulier is niet uitputtend. De belangrijkste onderwerpen rondom een overlijden en uitvaart worden behandeld. Onderwerpen waarover geen misverstanden mogen ontstaan en om onverkwikkelijke situaties te voorkomen.
Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-formulier bestrijkt de periode vanaf het overlijden tot na de uitvaart.
Uiteraard kan deze lijst worden aangevuld. Daarvoor verwijzen wij graag naar onze uitvaartencyclopedie, waarin uitgebreide informatie te vinden is over tal van zaken rondom de uitvaart.

Uitdrukkelijk staat hier wensen, geënt op art. 18 van de Wet op de lijkbezorging:
" De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden”

Het Uitvaartcodicil is dan ook niet bedoeld om "over het graf heen te regeren". Het zijn uiteindelijk de nabestaanden die afscheid moeten nemen!
Je kunt natuurlijk het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier bij het testament door de notaris laten opnemen c.q. laten insluiten. Houdt er echter wel rekening mee dat het testament meestal niet gelijk opgevraagd c.q. geraadpleegd wordt na overlijden. Wil je er zeker van zijn dat jouw wensen worden uitgevoerd, geef dan minimaal 2 mensen in je omgeving een door jou ondertekend afschrift van jouw uitvaartcodicil.

Is er een testament, benoem dan één van die 2 mensen tot één ster executeur in het testament. Een één ster executeur is namelijk belast met het regelen van de uitvaart. Hij/Zij is de opdrachtgever tot de uitvaart en is als opdrachtgever ook degene die bepaalt hoe de uitvaart wordt geregeld.

Tot slot

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is niet verbonden met één bepaalde uitvaartverzekeraar of uitvaartondernerming.
Evenmin verwijst het naar één bepaalde uitvaartverzekeraar of -ondernerming.

In het Uitvaartcodicil/Laatste Wensen formulier wordt aandacht geschonken aan zaken die bij overlijden van direct belang zijn voor de nabestaanden. De lijst zelf is niet uitputtend. De volgens ons belangrijkste zaken rondom een uitvaart worden behandeld. Zaken waarover geen misverstanden moeten ontstaan om onverkwikkelijke situaties bij de uitvaart te voorkomen.

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl