header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Boek Een steek diep

Een steek diep

Schetsen van verloren levens

'Een man wordt levenloos aangetroffen in de Van Beuningenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Dat is mijn straat. Ik woon daar ook, bedoel ik. De man was in het bezit van een identiteitsbewijs. De gewaarschuwde familie herkende hem echter niet. Ze waren niemand kwijt. Ze wisten van een oom, die ooit zijn paspoort was kwijtgeraakt, maar die maakte het verder prima. Die was helemaal niet dood. [...] Iemand moet een vergissing hebben gemaakt. De politie heeft hem zelf ten slotte maar een naam gegeven. Zomaar een naam.'

Een steek diep volgt in alle hoofdstukken hetzelfde patroon, net als bij de tv-serie Six Feet Under. Er komt een melding van een eenzame dode binnen, een dichter wordt aangezocht, een uitvaart heeft plaats en na afloop is er koffie. Maar dan is daar de fenomenale schrijver Starik, die op zoek gaat naar de verhalen achter de verloren levens en met zijn relativerende en geestige pen het laatste afscheid beschrijft. Zijn empathie en scherpe oog voor het veelzeggende detail maken Een steek diep tot een uniek en indrukwekkend boek.


F_Starik
F. Starik

F. Starik is de initiator en coördinator van De eenzame uitvaart in Amsterdam, waarin dichters bij toerbeurt een gedicht voordragen bij de begrafenis van een eenzame dode. Hij publiceerde o.a. de dichtbundels Songloed en Victoria en de roman De gastspeler (2009). Hij ontving in 2009 de Amsterdamprijs voor de Kunst voor zijn gehele oeuvre. Van 2010 tot 2012 is hij stadsdichter van Amsterdam.

 


Titel

Een steek diep

Auteur

F. Starik

Uitgever

Nieuw Amsterdam

Uitvoering/omvang

Paperback, 224 pag.

ISBN: 

ISBN: 978 90 468 1118 4

Vaste prijs

€ 16,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Boekenlijst 

         

 

Boekenlijst: Overige

 

Dood en sterven

Het boek dat de dood bespreekbaar maakt
Subtitel: wie de dood kent, leeft anders

 

Erven, nalaten en belasting

Belastingtips voor senioren

 

Opruimen voor je doodgaat

   

Zelfdoding

Mijn moeder wilde dood

 

 

Euthanasie

Wat als je je leven verliest

Overige

De lêste Hikke Fryske nammen fan foarby
 

Onvoltooid

  Signs of Life (Bermmonumenten)

Boek. Wat als je je leven verliest

Wat als je je leven verliest Is een waardig levenseinde zonder euthanasie mogelijk?
Pal voor u brengt een boekje uit over keuzes rondom het levenseinde

Een waardig levenseinde is momenteel een veelbesproken thema in de media. Meestal gaat het dan over euthanasie en palliatieve sedatie. Toch overlijden de meeste mensen op een waardige manier zonder dat deze ingrepen nodig zijn. Hier is weinig aandacht voor en dat is jammer, omdat het sterfproces voor veel mensen iets onbekends is en angst oproept. Vandaar dat Pal voor u een boekje heeft uitgebracht dat de keuzes rondom het levenseinde uiteenzet.

Wat gebeurt er als je het sterfproces op zijn 'natuurlijke' beloop laat? Op welke manier kan het sterfproces verlicht of bespoedigd worden? Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Wanneer is een wilsverklaring nodig? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het boekje 'Wat als je je leven verliest'. Hiermee geeft Pal voor u een neutraal overzicht van de keuzes in de laatste levensfase. Het gaat immers niet om wat goed of fout is. Het gaat erom dat iemand met een levensbedreigende zieke in rust kan kiezen voor een levenseinde dat past bij de persoon en situatie. Want - om met het citaat van zorgethicus Carlo Leget te spreken - :

"AFSCHEID NEMEN VAN HET LEVEN IS MEER DAN EEN MEDISCHE AANGELEGENHEID.
HET RAAKT DE HELE MENS EN ZIJN OMGEVING"

Wat als je je leven verliest? Themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase ∙ € 3,95 (ex. verzendkosten) ∙
ISBN 978-94-91298-02-8∙ www.palvooru.nl/bestellen


Terug naar Boekenlijst

Boek: ‘Verloren en gewonnen', ‘een nieuwe liefde na rouw’

boek verloren en gewonnen‘Verloren en gewonnen', ‘een nieuwe liefde na rouw’

Elk jaar verliezen in Nederland vele duizenden mensen hun geliefde aan de dood.
In vele gevallen gloort na dit grote verlies, soms totaal onverwacht, nieuwe hoop, in de vorm van een nieuwe relatie.
Dat brengt de rouwende vaak in een situatie die niet altijd vanzelfsprekend is.
Een nieuwe partner kan de oude niet vervangen, maar opnieuw de liefde vinden kan wel troost bieden en de rouwende weer een hoopvollere blik op de toekomst bezorgen.

Vele mensen kampen met dit dubbele gevoel: ze hebben iets verloren en iets gewonnen. Toch is er weinig of geen aandacht voor hun situatie. Het thema zit nog erg in de taboesfeer.

In het nieuwe boek ‘Verloren en gewonnen’, over het opnieuw aangaan van een relatie na de dood van je partner, van Maria de Greef krijgen deze rouwenden eindelijk een stem. Voor haar boek sprak Maria de Greef met vele tientallen mensen die, net als Maria zelf, geconfronteerd werden met deze dubbele ervaring.

Petra van Rij, voorzitter van Stichting de Jonge Weduwe, over het boek: ‘Maria de Greef schetst in dit hartverwarmende boek dat rouwen en liefhebben unieke fenomenen zijn. Er is
geen fout. Het is goed zoals het is, zolang je je hart maar volgt. Dus leef van dag tot dag, want niemand heeft je morgen beloofd.’

Roelof Hemmen, nieuwslezer en radiopresentator, die het voorwoord schreef voor het boek: ‘Dit boek gaat over liefde na de dood van je geliefde. Over pijn en schaamte, maar vooral over levenslust. Al die verhalen helpen mij. Ik ben niet de enige.’

Maria de Greef (1963) is professional in de rouwzorg, adviseur, opleider, dagvoorzitter en tekstenmaker. Zij verzorgt educatie en advisering rondom afscheid en rouw. Diverse malen publiceerde zij in uitvaart- en arbo-vakbladen. In haar werk kwam zij zo veelvuldig in aanraking met verhalen van grootouders die zich niet gekend en gehoord voelden in hun verdriet, dat zij voor en over hen het boek Het regent in mijn toekomst schreef.

Maria schrijft ook voor uitvaart-en rouwprofessionals. Zo verzorgt zij brochures en webteksen. Daarnaast is ze rouwboekenrecensent voor het Brancheblad Uitvaartzorg. Als rouwdeskundige is Maria betrokken bij een aantal organisaties die hulp verlenen rondom uitvaart en rouw, waaronder Humanitas, Monuta en ANBO, Ad Novim Academie. Haar kracht en expertise komen vooral samen in het raakvlak van uitvaartbranche, werkveld rouw en palliatieve zorg.
Haar roots liggen in het onderwijs en de uitvaartwereld. Diverse opleidingen, post-hbo en post-doc, brachten haar de expertise en vaardigheden waar ze nu over beschikt. Daarnaast kan ze bogen op een zeer ruime ervaring en beschikt ze over een groot netwerk. Naast haar werk als rouwdeskundige is Maria mede-directeur van funiQ: het Landelijk uitvaart expertisecentrum.

Titel Verloren en gewonnen
Nieuwe liefde vinden na de dood van je partner
Auteur Maria de Greef
Uitgever Witsand Uitgevers
Taal Nederlands
Pagina's     120
Druk 1
ISBN13 978-94-9201-160-2
Prijs € 17,95
Onvoltooid

Boek: Onvoltooid

Boek over 435 vroeg overleden bekende personen uit de wereld van de politiek, literatuur, muziek, film, sport, radio en televisie.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl