header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Voordat een crematie kan plaatsvinden moeten alle gegevens aanwezig zijn. Zoals het aanvraagformulier voor de crematie en het 'verlof tot verbranding'.
Met behulp van al deze gegevens draagt het crematorium er zorg voor dat de crematieplechtigheid naar wens verloopt en dat de crematie aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

1. 1 Het aanvraagformulier

De uitvaartverzorger vult -in overleg met de opdrachtgever van de crematie- het aanvraagformulier in. De opdrachtgever, meestal een familielid, ondertekent vervolgens het formulier. De opdrachtgever geldt voor het crematorium als contactpersoon. Hij/zij is namelijk als enige bevoegd om te beslissen over de as.

De persoonsgegevens van de overledene en die van de opdrachtgever worden op het formulier ingevuld. Tevens worden de gegevens van de uitvaartverzorger ingevuld. Deze is namelijk het contact- en factuuradres voor het crematorium.

De uitvaartverzorger berekent later de kosten voor de crematie weer door aan de opdrachtgever. Tenslotte staan er vragen over de crematieplechtigheid en de asbestemming op het formulier.
Doorgaans geldt het advies om de as de eerste periode in de algemene nis te plaatsen. Zo kan men rustig de tijd nemen zich te oriënteren en na te denken over de vele mogelijkheden die er op dit gebied zijn.

Zodra het formulier bij het crematorium binnenkomt, wordt het gecontroleerd. Mocht er iets niet of onduidelijk zijn ingevuld, kan daar direct navraag naar worden gedaan bij de uitvaartverzorger.

1. 2 Verlof tot verbranding

De uitvaartverzorger regelt het "verlof tot verbranding". Dit verlof, dat op basis van de akte van overlijden door de arts is opgemaakt, wordt afgegeven door de gemeente van overlijden. Zonder dit "verlof tot verbranding" kan er niet worden gecremeerd.

De gegevens van dit "verlof" worden vervolgens vergeleken met de gegevens op het aanvraagformulier. Mochten de gegevens niet overeenkomen dan wordt er navraag gedaan bij de uitvaartverzorger of bij de desbetreffende gemeente. Op de dag van de crematie zelf is er nog een laatste controle van de gegevens van de overledene aan de hand van de kistverklaring van de uitvaartondernemer.

1. 3 Gegevensadministratie van een crematie

Van elke crematie wordt een dossier aangelegd. Zo kan altijd worden nagegaan hoe een bepaalde crematieplechtigheid is verlopen. Deze gegevens kunnen bij een latere crematie in de familie worden opgevraagd, wanneer men dezelfde muziek wil laten horen of wanneer men de as op hetzelfde terrein wil laten verstrooien.

Naast bovengenoemde administratie is er ook een wettelijk verplichte administratie de registerplicht van de crematies in het crematorium.

1. 4 Definitieve asbestemming

Op het moment van de crematie is niet altijd al duidelijk welke bestemming men aan de as wil geven. Dan kan de as voor enkele maanden tot een jaar, meestal zonder extra kosten voor de nabestaanden, in de algemene nis van het crematorium worden geplaatst. De opdrachtgever krijgt hiervan na de crematie een bevestiging.
Men dient er wel rekening mee te houden dat de algemene nis meestal niet voor nabestaanden toegankelijk is.

Weet men na verloop van tijd wat er met de as moet gebeuren, dan kan de gewenste asbestemming schriftelijk door de opdrachtgever -degene die het eerder genoemde aanvraagformulier heeft getekend- aan het crematorium worden doorgegeven.

Door middel van o.a. het vergelijken van deze handtekening met die op het aanvraagformulier van de crematie, kan voorkomen worden dat iemand anders dan de opdrachtgever over de as beslist.
Bij twijfel wordt door het crematorium navraag gedaan bij de opdrachtgever.

Registerplicht crematorium voor aldaar gecremeerde lichamen

De houder/eigenaar van een crematorium dient een register aan te houden waarin informatie is opgenomen van de aldaar gecremeerde lichamen. Ook moet de bestemming die aan de as is gegeven in het register worden opgenomen. Het register bevat informatie met betrekking tot:   

 •   De naam en voornamen van de overledene;
 •   De bestemming die aan de as is gegeven;
 •   De naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft 
    aangegeven;
 •   De plaats van bestemming van de as;
 •   In het voorkomende geval, de naam en het adres van de persoon aan wie de urn ter
    beschikking is gesteld;
 •   In het voorkomende geval, de naam en het adres van de houder van het
    crematorium of van de houder van de plaats van bijzetting waar de asbestemming
    zal plaatsvinden.
     

Het register ligt voor iedereen ter inzage. Het register van een bijzonder crematorium wordt bij opheffing van dit crematorium overgebracht naar het archief van de gemeente waarin dit crematorium was gelegen.    

Na afloop van de crematieplechtigheid vindt de condoleance plaats. Tijdens de condoleance wordt er doorgaans koffie, thee en frisdrank met koek aangeboden, echter ook hierin is steeds meer keuze mogelijk.

4. De condoleance

De condoleance vindt meestal plaats in de koffiekamer van het crematorium, aansluitend aan de crematieplechtigheid. De nabestaanden kunnen zelf aangeven of er bij binnenkomst eerst koffie wordt gedronken of eerst gecondoleerd.

De ervaring leert dat het voor zowel de familie als voor de belangstellenden het prettig is eerst een kopje koffie te drinken. De familie heeft zo even de tijd om tot zichzelf te komen en de belangstellenden hoeven niet eerst in de rij te staan.

4. 2 De koffiekamer

Zodra de mensen uit de aula komen wordt er begonnen met het schenken van koffie. Bij het betreden van de aula wordt het aantal belangstellenden door de aulamedewerker geteld en doorgegeven aan de keuken. Zo kan men ervoor zorgen dat er voldoende koffie, thee, limonade en cake of koek is.

Was het vroeger vooral koffie en cake, nu is er veel meer mogelijk. Het aanbod verschilt per crematorium, over het algemeen is er echter een brede keus. Vrijwel alles kan geserveerd worden: van koffie tot cognac, van krakeling tot koffietafel.

Nadat de condoleance afgelopen en/ of de gereserveerde tijd voorbij is, wordt de koffiekamer klaar gemaakt voor de volgende crematieplechtigheid.

4. 3 De garderobe

In veel crematoria worden, direct nadat de plechtigheid begint, de jassen opgehaald uit de wachtruimte en naar de uitgang gereden, meestal naast de condoléance- en koffiekamer. De routing van een crematorium is meestal zo dat de in- en uitgang niet naast elkaar zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat rouwstoeten elkaar tegenkomen.

Want hoewel men zich kan indenken dat er doorgaans meerdere plechtigheden per dag plaatsvinden, is het niet prettig daarmee geconfronteerd te worden.

4. 4 De gereserveerde tijd

Werd er vroeger standaard een uur gepland voor een crematieplechtigheid en condoleance, tegenwoordig is dat zo'n 5 kwartier à anderhalf uur. De gereserveerde tijd is overigens geheel afhankelijk van de keuze van de nabestaanden. Zij moeten voldoende tijd hebben om rustig afscheid te kunnen nemen van een dierbare. Daarom kan men altijd verlenging aanvragen.

Ook voor het crematorium is de tijdsplanning erg belangrijk. Immers ook de volgende plechtigheid heeft z'n voorbereidingstijd nodig. Daarom is het voor een crematorium belangrijk te weten op hoeveel belangstellenden er wordt gerekend. Zijn het er veel, dan geeft het crematorium vaak al aan of de gereserveerde tijd volstaat. Uiteraard kan men daar ook zelf navraag naar doen.

Door een ruimere tijdsplanning kan voorkomen worden dat - door de uitvaartverzorger of een medewerker van het crematorium- tot spoed moet worden gemaand om de plechtigheid of de condoleance af te ronden.

muzieknoot

3. De muziekkamer

Bij de meeste crematieplechtigheden wordt muziek gedraaid. De meeste crematoria beschikken dan ook over een breed aanbod op het gebied van muziek.

3. 1 Het muziekboek

De meeste crematoria beschikken over een uitgebreid repertoire aan muziek-opnamen. Deze staan beschreven in het muziekboek, waaruit nabestaanden hun keuze kunnen maken.
Het aantal muziekstukken dat men ten gehore wil brengen is vrij. Wel moet natuurlijk rekening worden gehouden met de voor de plechtigheid besproken tijd en het aantal sprekers.

3. 2 Eigen muziekopnames

Het kan voorkomen dat de gewenste muziek niet in het crematorium aanwezig is. Dan moet de muziek ruim van te voren - meestal 24 uur - bij het crematorium aanwezig zijn. Men heeft dan de tijd om de opnamen te controleren en eventueel over te zetten, voordat de plechtigheid plaatsvindt. Aan te raden is eerst met het crematorium te overleggen over hoe de muziek aangeleverd wordt.

3. 3 Live muziek en zang

Bij de meeste crematoria is het mogelijk om live muziek ten gehore te brengen, zoals een koor, zanger of zangeres, een violist of een pianist. Neem hierover wel eerst contact op met het betreffende crematorium, om te weten wat wel en niet mogelijk is.
Sommige crematoria beschikken over een orgel, piano of vleugel, waarvan gebruik kan worden gemaakt tijdens de plechtigheid.

3. 4 Beeld- en geluidsopname van een plechtigheid

Meestal wordt door het crematorium een geluidsopname van de crematie-plechtigheid gemaakt. Deze opname is doorgaans direct na de plechtigheid via de uitvaartverzorger en/of het crematorium te verkrijgen.
Bij sommige crematoria is het mogelijk om een video-opname te laten maken van de plechtigheid. Ook hier is het raadzaam navraag te doen bij het betreffende crematorium. 

Na afloop van de plechtigheid in de aula, gaat de kist naar de ovenruimte. De aanwezige bloemstukken worden -al naar gelang de wens van de nabestaanden- naar de bloemenheuvel of een andere speciale plek op het terrein van het crematorium gebracht.

Meestal gebeurt dat direct na de plechtigheid, zodat familie en belangstellenden deze nog eens rustig kunnen bekijken. Ook is het mogelijk de bloemen mee te nemen of te laten vernietigen. De nabestaanden krijgen meestal de kaarten en linten na de plechtigheid door de uitvaartverzorger aangeboden, soms met een klein boeketje gemaakt van bloemen uit de bloemstukken.

5. De ovenruimte

 • Beslag:
  De voorkeur voor kistbeslag gaat uit naar kistbeslag van hout. Als een ander kistbeslag wordt gebruikt dan wordt dit verwijderd door het crematorium. Kistbeslag dat alleen via de binnenkant van de kist kan worden verwijderd dient door de uitvaartleider/-verzorger zelf te worden verwijderd. De medewerkers van het crematorium openen in principe geen kisten.
 • Afmetingen van de kist:
  Breedte: 85 cm, hoogte 74 cm en lengte: 220 tot 240 cm. (vraag altijd bij het desbetreffende crematorium voor de eventuele maximale maten, er zijn crematoria waar grotere matengecremeerd kunnen worden) Alle afmetingen zijn inclusief handvatten, deksel en beslag.
 • Gewicht:
  Het maximale toegestane gewicht van de kist met de overledene is 150 kg.
  Is het totale gewicht boven 150 kg dan moet eerst overlegd worden met het crematorium.
 • Opbaarplank:
  Crematie zonder kist: de mogelijkheid bestaat om een overledene op een opbaarplank met een opstaande rand van minimaal 10 tot 20 cm te cremeren. In dit geval mogen geen lichaamsdelen zichtbaar zijn. Voor de feitelijke crematie dient soms gebruik te worden gemaakt van een speciaal voor de opbaarplank gemaakt deksel. Vraag altijd bij een crematorium -bij het gebruik van een opbaarplank- over de daar gelden voorwaarden voor een opbaarplank.

5. 2 Controle

Bij de kist moeten de volgende documenten aanwezig zijn:

 • het "verlof tot verbranding"
 • een apart document met de naam van de overledene en
 • de kist-verklaring.
  Bij aankomst van de kist in het crematorium wordt de kistverklaring afgegeven door de uitvaartverzorger. Hierop staat het kistregistratienummer. Dit nummer moet weer overeenkomen met het nummer van de sticker op de kist zelf.

Bij controle van deze documenten moeten de namen overeenkomen en het nummer op het document en op de kist identiek zijn. Mocht één van deze documenten ontbreken of niet overeenkomen, dan wordt er niet gecremeerd: de wet verbiedt dat uitdrukkelijk.

5. 3 Het vuurvaste identificatiesteentje

Naast de bovengenoemde documenten, heeft het crematorium een eigen controle, namelijk een vuurvast identificatiesteentje met daarop een uniek nummer.
Dit is het 'crematie identificatie-nummer' van het crematorium. Het vuurvaste steentje blijft bij de as en wordt pas verwijderd als er tot verstrooiing wordt overgegaan.

Als laatste worden -ter dubbele controle en archivering- de naam van de overledene, de datum van overlijden, het registratie/ documentnummer, het nummer van het identificatiesteentje en de tijd van invoer c.q. ruiming genoteerd. Deze gegevens worden voorzien van de handtekening van de crematoriummedewerker, die dienst heeft bij de crematieovens.

5. 4 Registratie en identificatie

Bij een crematie of begrafenis wordt het nummer van de sticker in een register en/of archief opgenomen. In dit register wordt naast het nummer (eigen nummer bij veel crematoria) ook de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene vermeld.  

Opmerking
In veel crematoria in Nederland wordt naast het vuurvaste identiteitssteentje dat meegeleverd wordt in de uitvaartkist ook een eigen identificatiesteentje gebruikt. Dat gebeurt wanneer de kist in de crematieoven wordt ingevoerd. Ook dit eigen vuurvast identiteitssteentje heeft een nummer.

Dit steentje wordt bewaard in de asbus ter identificatie van de as. Het eerder vermelde meegeleverde steentje in de kist wordt verwijderd uit de as.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl