header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Resomeren

Bij resomeren wordt het lichaam anderhalf uur in een 'resomator' gelegd, die het lichaam weegt en een daarop afgestemde hoeveelheid water en de chemische stof kaliumhydroxide toevoegt. Door middel van stoom wordt de temperatuur van 180 graden bereikt en het lichaam continu besproeid met de vloeistof. Zo verbreken de chemische verbindingen in het lichaam. De restanten worden gekoeld.

Protheses, tandvullingen en pacemakers kunnen worden verwijderd en gerecycled. De botten zijn door de procedure zo broos dat ze gemakkelijk verpulveren tot een 'biopoeder'. Slechts 3 procent van het lichaam blijft over. De rest wordt via het afvalwater het riool in gespoeld. 'Het hoeft bijna niet gefilterd te worden, want het is vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater' volgens TNO.

Download hier: Eindrapport resomeren van het TNO

 

Tips en wetenswaardigheden rondom de uitvaart

Het onderdeel 'Tips en wetenswaardigheden' is ontstaan uit de vraag- en antwoordrubriek op onze websites. De informatie betreft uiteenlopende zaken. Van waar een kist of lijkwade aan moet voldoen, als u die zelf wilt maken tot hoe u bloemen vanaf overlijden tot de uitvaart mooi kunt houden. Kortom tips en informatie over zaken die u zelf wilt regelen onder omstandigheden die het regelen van zaken anders maakt.
Dan is het handig om te weten waar rekening mee gehouden kan/moet worden.


    1  Afmetingen van een kist

   2  Afscheidsbegeleiding, Ritueelbegeleiding, Uitvaartverzorging

   3  ANW en eenmalige overlijdensuitkering

   4  Begraven of cremeren zonder kist

   5  Begroting/offerte uitvaartkosten

   6  Bloemen en hun symboliek

   7 Bloemen langer goed houden

   8 Consumentenrechten nabestaanden

   9 Doorberekening kortingen uitvaartproducten

  10 Etiquette bij een uitvaart

  11 Extra vergoedingen uitvaartverzekering

  12 Keuze van uitvaartverzorg-st-er en -verzekering

  13 Offerte uitvaartkosten

  14 Opbaren thuis of in het uitvaartcentrum

  15 Resomeren

 16  Sterftecijfers en wijze van uitvaart: begraven of cremeren

 17 Thanatopraxie

 18 Verklaring van erfrecht

 19 Vervoer overledene

 20 Verzekeren van graf/ gedenkteken

Sterftecijfers en wijze van uitvaart: begraven of cremeren in Nederland

Sterftecijfer

Begrafenis

Crematie

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage 

1914 78000 77999 100,0% 1 0,0%
1920 82000 81823 99,8% 177 0,2%
1930 72000 71495 99,3% 505 0,7%
1940 88000 86939 98,8% 1061 1,2%
1950 75580 74060 98,0% 1520 2,0%
1960 87825 84324 96,0% 3501 4,0%
1970 109619 94670 86,4% 14949 13,6%
1980 114279 74332 65,0% 39947 35,0%
1985 122704 73446 59,9% 49258 40,1%
1990 128790 71660 55,6% 57130 44,4%
1995 135675 72438 53,4% 63237 46,6%
2000 140527 71827 51,1% 68700 48,9%
2001 140377 71338 50,8% 69039 49,2%
2002 142355 71404 50,2% 70951 49,8%
2003 141936 70121 49,4% 71815 50,6%
2004 136553 66055 48,4% 70498 51,6%
2005 136402 65636 48,1% 70766 51,9%
2006 135372 62706 46,3% 72666 53,7%
2007 133022 60604 45,6% 72418 54,4%
2008 135136 59834 44,3% 75302 55,7%
2009 134174 57983 43,2% 76191 56,8%
2010 135895 58430 43,1% 77465 56,9%
2011 135516 56334 41,6% 79182 58,4%
2012 140709 57330 40,7% 83379 59,3%
2013 141245 55227 39,0% 86018 60,9%
2014 139223 53730 38,6% 85493 61,4%
2015 147134 53957 36,7% 93177 63,3%
2016 148898 54991 36,9% 93907 63,1%
2017 150027 53339 36,2% 96688 63,8%
2018 153249 53160 34,1% 100089 65,9%
2019
t/m 2de kwartaal
71.172 19723 33,1% 51.449 66,9%

 Bron: CBS en LVC

In de Wet op de lijkbezorging wordt in hoofdstuk II art. 8 gesproken van een kist of ander omhulsel. Dat betekent dat ook een lijkwade als omhulsel wettelijk is toegestaan.
Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat kenbaar te maken in een testament of een codicil. Kiest u voor een lijkwade dan is er ook een draagbaar nodig, om de overledene te kunnen dragen en vervoeren.

In het Besluit op de lijkbezorging, waarin de voorschriften ter uitvoering van de Wet zijn opgenomen, wordt bepaald dat het omhulsel moet zijn afgestemd op het doel tot begraven of cremeren. Er mag voor een omhulsel geen gebruik worden gemaakt van kunststoffen of metalen.

Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van natuurlijke materialen. Daarnaast moet het materiaal dat gebruikt wordt voor een omhulsel ook aan een aantal specifieke (milieu) voorwaarden voldoen. Onlangs heeft de VTU, de Vereniging Toeleveranciers voor de Uitvaartbranche gedragsregels vastgesteld ten aanzien van te gebruiken omhulsels materialen.

Begraven of cremeren zonder kist

De voorkeur voor natuurlijke grondstoffen heeft als reden, dat door het gebruik van kunststoffen de lijkvertering onnodig kan worden belemmerd. De wet eist dat bij het gebruik van materialen en toepassingen het lijk binnen tien jaar volledig geskeletteerd (verteerd) dient te zijn. In de praktijk betekent dat vrijwel alle natuurlijke stoffen toegelaten zijn, mits deze stoffen voldoende lucht en water doorlaatbaar zijn en de stof het gewicht van het lijk kan dragen.

Nadere eisen

Als u voor een lijkwade kiest is het verstandig meteen ook na te gaan of een begraafplaats of crematorium aanvullende eisen stelt. Op sommige begraafplaatsen mag u de overledene zelf in het graf leggen, op anderen niet. Ook kan men eisen dat er een plank onder de overledene ligt, zodat de overledene b.v. via een soort lift kan dalen in het graf.

In het verleden is gebleken dat niet alle crematoria overledenen zonder kist accepteren. Het is overigens wel zo, dat de meeste crematoria de verplichting stellen dat ook hier een plank onder de overledene ligt in verband met de invoer van de overledene in de oven. Men maakt meestal gebruik van een soort heftruck, waarbij de kist op de lepels van de heftruck wordt gezet om zo in de oven te worden  geschoven.

Uit voorzorg ter voorkoming van mogelijk brandgevaar kan de lijkwade met toestemming nat worden gemaakt of voorzien worden van natte kranten. Deze voorzorg wordt overigens ook genomen bij de gelakte en gepolitoerde kisten, die afkomstig zijn uit het buitenland. Het brandgevaar is afhankelijk van het materiaal en de gebruikte afwerking.

Wanneer iemand overlijdt die een Anw-nabestaandenpensioen of een halfwezenuitkering ontvangt, dan kunnen de nabestaanden in aanmerking komen voor een eenmalige overlijdensuitkering.

Nabestaanden zijn in dit geval de minderjarige kinderen. Zijn er geen kinderen, dan gelden degenen met wie de overledene als gezin samenleefde en voor wie de overledene grotendeels de kosten van het bestaan betaalde als nabestaanden.
Deze uitkering wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

ANW en een eenmalige overlijdensuitkering

De overlijdensuitkering bestaat uit de bruto Anw-nabestaandenuitkering of halfwezenuitkering van een maand. Daarnaast ontvangen de nabestaanden de vakantieuitkering, berekend vanaf de maand mei tot de datum van overlijden.
Meer informatie over de ANW kunt u vinden door deze link aan te klikken.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl