header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Overzicht aantal crematies in Nederland sinds 1914

Cremeren in Nederland

In 1913 werd in de gemeente Velsen het eerste crematorium gebouwd: Crematorium Westerveld in Driehuis. De eerste crematie vond plaats in april 1914. Het was de enige crematie in dat jaar. In 1920 komt het aantal crematies op 177, dat is nog geen half procent van het aantal overledenen dat jaar.

De weerstand vanuit de kerk was sterk en de toename van het aantal crematies is gering. In 1950 is het percentage crematies gegroeid naar 2% van het aantal overledenen. Van de 75580 overledenen in dat jaar wordt er door 1520 gekozen voor crematie. Het duurde tot 1954 voordat het tweede crematorium in Dieren werd gebouwd. Pas in 1955 werd cremeren wettelijk geregeld en daarmee naast begraven geaccepteerd als vorm van lijkbezorging. In 1962 wordt in Groningen het derde crematorium geopend. Het aantal crematies is dan ruim verdubbeld van 1520 in 1950 naar 3501 in 1960.
Vanaf de jaren 60 neemt het aantal crematies snel toe. In 1970 zijn dat er 14.949 en in 1980 loopt het aantal crematies op tot 39.947. In 1988 zijn er in Nederland 32 crematoria en wordt de Landelijke Vereniging van Crematoria opgericht. Het aantal crematies is dan opgelopen tot ruim 35%.
Zo rond 2003 is het aantal crematies gelijk aan het aantal begrafenissen in Nederland.
Inmiddels is het aandeel crematies toegenomen tot ruim 60%. Het aantal crematoria blijft eveneens stijgen tot 83*.

* Aantal leden van het LVC

 

Naar het overzicht

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl