header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


Rijks Universteit Utrecht
Samenvatting van de resultaten van een onderzoek Rijks Universiteit Utrecht (o.a gedaan via website www.rouw.nl) naar conflicten na een sterfgeval in de familie

Tussen december 2011 en mei 2012 is er een onderzoek geweest naar conflicten na een sterfgeval in de familie. In onderstaande tekst zal een samenvatting worden gegeven van de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek. Het integrale rapport kan u desgewenst worden toegestuurd als u dat via de mail kenbaar maakt.

In totaal hebben 48 mensen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan bijna 40% te maken heeft (gehad) met een conflict binnen twee jaar na het overlijden van een dierbare. Gedurende het onderzoek waren er enige problemen met het vinden van mensen die bereid waren om deel te nemen. Dit suggereert dat conflicten ofwel weinig voorkomen (hetgeen onwaarschijnlijk is) of dat praten over conflicten na een sterfgeval in de familie niet snel gebeurt (de vuile was niet buiten willen hangen). Inhoudelijk gezien zijn de conflicten in te delen in een viertal categorieën: de situatie na het overlijden, zaken omtrent het afscheid en de uitvaart, de situatie voor het overlijden en materiële zaken. Er zijn zowel sociale als emotionele gevolgen verbonden aan deze conflicten, die over het algemeen zeer pijnlijk en fors zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat personen die veel verschillen ervaren tussen het eigen rouwproces en dat van andere betrokkenen zich meer storen aan deze verschillen dan personen die weinig verschillen ervaren. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat conflicten niet vaker voorkomen wanneer mensen het overlijden aan zagen komen. Ieder persoon heeft daarnaast meerdere strategieën tot zijn of haar beschikking om met conflicten om te gaan. In dit onderzoek is gekeken of men in een periode van rouw meer gebruik maakt van strategieën die over het geheel genomen ineffectief zijn. Gebleken is dat, in de groep die geen conflict heeft (gehad), er inderdaad meer gebruik is gemaakt van effectieve strategieën dan van ineffectieve strategieën. Bij mensen die wel een conflict hebben (gehad) is geen verschil in het gebruik van strategieën gevonden, hetgeen suggereert dat voornamelijk het gebruik van effectieve strategieën een gunstig effect heeft op de mate van conflicten. Tot slot is het opvallend dat wanneer de overledene door moord, suïcide of een ongeluk om het leven is gekomen, meer begrip opbracht kan worden voor het rouwproces van anderen.

Momenteel is er slechts zeer beperkte kennis over de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van conflicten na een sterfgeval. In dit onderzoek is een eerste stap gezet op weg naar een beter begrip van deze factoren.


Met vriendelijke groet,

Niek Rosenkamp
Stefan Rolf

    

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl