header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

gekleurde tranen

Gekleurde tranen Creatief handboek bij verlies en rouw

Voor wie
Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over creatieve handreikingen die ingezet kunnen worden bij een (naderend) verlies. Het boek is geschikt voor (groot) ouder(s), begeleider(s), uitvaartondernemers, ritueelbegeleiders, leerkrachten, hulpverleners en voor anderen die zich nauw betrokken voelen bij kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme.

Doel
Het boek laat zien hoe je creatief aan de slag kunt als vorm van rouwverwerking. Je kunt dit alleen doen of samen met anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen, jongeren, volwassenen, of mensen met een verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme.

Thema's
Het boek kent vijf thema's:

Opdrachten voorafgaand aan een overlijden.
Opdrachten tijdens de voorbereiding van een uitvaart.
Opdrachten die je tijdens een uitvaart kunt uitvoeren.
Opdrachten en rituelen die je kunt uitvoeren na de uitvaart.
Opdrachten voor diverse herinneringsdagen.


Titel

 Gekleurde tranen

Auteurs

 Larissa van der Molen

ISBN 13

978-90-814395-3-4

Prijs

 € 29,95

Uitvoering

 Softcover

Uitgeverij

Eigen beheer Praktijk de Troostboom (klik hier)

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar Overzicht Hulpverleners Kinderen/Jongeren
Terug naar Boekenlijst Rouw

 

Boek: De gids over rouwende kids

de gids over rouwende kidsDe gids over rouwende kids
80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met (het verdriet van) het kind

Het is moeilijk om te zien dat een kind verdriet heeft om het verlies van een dierbare. Je zou het verdriet het liefst wegnemen. Dat kan niet. Maar je kunt het kind wel zo goed mogelijk steunen en begeleiden.

Hoe je dat doet, staat beschreven in deze praktische gids. De 80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met (het verdriet van) het kind. Een kort en bondig hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en alle anderen die in hun omgeving met rouw te maken hebben.
U kunt het boek hier bestellen.


Titel De gids over rouwende kids
Auteur Leoniek van der Maarel
Taal Nederlands
Uitgever Scrivomedia.nl
Pagina's 96 
ISBN13 9789491687013
Formaat (per gids) 141 x 112 x 11 mm

Terug naar Boekenlijst Rouw

 

 

Voor Hulpverleners

Kinderen/jongeren    


de gids over rouwende kids

De Gids voor rouwende kids
80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met (het verdriet van) het kind. Lees meer...


 

gekleurde tranen Gekleurde Tranen
Dit boek is voor iedereen die meer wil weten over creatieve handreikingen die ingezet kunnen worden bij een (naderend) verlies. Lees meer...

 


 

boek_hinkelen_rouwverwerking_bij_kinderen Hinkelen
Een prachtig boekje over de hink-stap-sprong manier waarop kinderen rouwen en hoe rituelen, beeldtaal en verhalen een hulpmiddel kunnen zijn. Lees meer...


 

Boek_kind_en_trauma Kind en Trauma
“Komen ze hier ooit overheen?” “Wat kan ik doen om te helpen?” Vragen bij de confrontatie met kinderen die getroffen zijn door een ramp, een ongeluk, geweld of een plotseling verlies. Lees meer...


 

Boek_Kinderen_helpen_bij_verlies Kinderen helpen bij verlies 

Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Dit is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Lees meer...


 

De-rouwende-school De rouwende school
Handboek voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en mbo.Wanneer een kinderdagverblijf of school geconfronteerd wordt met een (plotseling)verlies, zijn er vaak vragen hoe er gehandeld moet worden. Lees meer...


 

Terug naar Boekenlijst Rouw

Achtergrondliteratuur hulpverleners

ACHTERGRONDLITERATUUR VOOR HULPVERLENERS/ROUWBEGELEIDERS

Algemeen

Bosch, Erik

"Dood en sterven in het leven van mensen met een verstandelijke handicap"

H. Nelissen, Baarn 1996

Met praktische herkenbare voorbeelden wordt ingegaan op de beleving van mensen met een verstandelijke handicap die met dood en sterven te maken krijgen. Een kader voor begeleiders, ouders en anderen.

Boswijk-Hummel, Riekje

"Troost vragen, geven en ontvangen"

De Toorts, Haarlem 2001

Aan de hand van dialogen maakt de auteur duidelijk hóe je iemand kunt troosten en wat je moet doen om je te láten troosten. Een boek voor hulpverleners en ieder ander die in zijn/haar leven te maken krijgt met pijn en verdriet en daar op een zorgvuldige wijze mee om wil gaan.

Bout, Prof. dr. J. van den, drs. P.A. Boelen, drs. J. Enklaar, drs. P.J. Kievit, mw. drs. M. Klaassen, drs. E.A. van der Veen (red.)

"Sterven, uitvaart en rouw"

Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 1999

Te bestellen: (0314) 35 38 58.

Een handboek waarin de drie onderwerpen terminale zorg, uitvaartverzorging en rouwbegeleiding uitvoerig aan de orde komen. Via de aanvullingen wordt nieuwe en actuele informatie gegeven.

Kienhorst, Ineke, Paul Boelen, Catja Huiskes

"Rouw en rouwbegeleiding" *

LSR, Utrecht 2005

Behalve kennis over rouwprocessen geeft dit boek vooral bagage aan rouwbegeleiders om hun werk voor rouwenden goed te kunnen doen. Er wordt ingegaan op de start, het onderhouden en de beëindiging van het rouwbegeleidingscontact. Ook geloof en religie en de grenzen in het contact krijgen ruim aandacht

Polspoel, Arthur

"Eenzaam sterven?" Communicatie in de palliatieve zorg

Ten Have, Baarn 2004

De auteur beschrijft elf werkelijk gevoerde gesprekken met mensen in de laatste fase van hun leven en/of hun naasten. Een boek bestemd voor mensen die in contact komen met terminale patiënten en voor hen die in de palliatieve zorg werken

 

ACHTERGRONDLITERATUUR VOOR HULPVERLENERS/ROUWBEGELEIDERS

Groepen:

Delo, Marjo

"Rouwgroepen: organisatie en voorbereiding" *

LSR, Utrecht 2001

Een handleiding voor zowel vrijwillige rouwbegeleiders als beroepskrachten en andere geïnteresseerden over het opzetten van rouwgroepen.

Fraterman, Emilie en Trudy van Gils

"Rouwgroepen. Een handleiding voor begeleiders" *

LSR / NIZW, Utrecht 2002

Dit boek gaat in op het inhoudelijk begeleiden van rouwgroepen. Het bevat o.a. ook een draaiboek en geeft aanwijzingen voor thema's.

Ginsburg, Geneviève

"Hoe verder"

Het Spectrum BV, Utrecht, 2e herziene druk 2002

De auteur is relatietherapeute. Na het verlies van haar partner vond zij door de herkenning veel steun bij lotgenoten. Dit boek is gebaseerd op haar eigen ervaringen en die van honderden andere weduwen, die deelnamen aan de door haar georganiseerde zelfhulpgroepen.

 

Rouwtherapie:

Hart, Onno van der (red.)

"Afscheidsrituelen"

Achterblijven en verdergaan

Swets & Zeitlinger bv, Lisse 2003, volledig herziene editie

In therapie kan gebruik gemaakt worden van afscheidsrituelen om traumatische ervaringen uit het verleden te kunnen verwerken. In dit boek wordt ingegaan op de genezende werking van dergelijke rituelen

 

Boek: De tocht naar de herberg

Boek Herbergen van verlies

Herbergen van Verlies

De tocht naar de herberg
In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld én gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die zowel gevuld is met (verlies) ervaringen als herinneringen maar ook met diep weggestopte schatten. Om het leven weer te kunnen omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo kunnen we thuiskomen in het Land van Rouw.

Onmisbaar handboek voor de begeleider
In dit handboek worden belangrijke thema's rond verlies en rouw diepgaand uitgewerkt. Zoals hechting als basisgereedschap voor rouw, de verliesstapel, de splitsing van de ziel en het venster van verduren. Systemisch werken vormt hierbij een belangrijke leidraad De auteurs delen niet alleen hun (persoonlijke) ervaring, kennis en visie maar ook vele werkvormen met de lezer.

 

Titel

De tocht naar de herberg. Thuiskomen in het Land van Rouw

Auteur

Riet Fiddelaers-­‐Jaspers & Sabine Noten

Uitgever

Uitgeverij In de Wolken (www.in-­de-­wolken.nl)

ISBN 13

9789077179161

Prijs

€ 35,-

Uitvoering/omvang

296 blz.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl