header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

 

ANW

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie hij/zij ongehuwd samenwoonde. Deze nabestaandenuitkering is gerelateerd aan maximaal 70 procent van het netto minimumloon en de hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere).

In verband met het vervallen van de halfwezenuitkering en de integratie daarvan met de Anw per 1 juli 2013 kunnen nabestaanden die een kind verzorgen van jonger dan 18 jaar, een verhoging van de inkomensafhankelijke nabestaandenuitkering ontvangen. De Anw-nabestaandenuitkering komt daarmee op maximaal 90% van het netto minimumloon voor iemand met een kind onder de 18 jaar.

Voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar, die na 1 april 2013 recht hebben gekregen op een halfwezenuitkering komt de halfwezenuitkering per 1 juli te vervallen. Voor iedereen die vóór 1 april 2013 al recht had op een halfwezenuitkering wordt deze op 1 oktober 2013 stopgezet.

Voor verzorgers van halfwezen die zelf geen nabestaande zijn en voor nabestaanden die opnieuw zijn gaan samenwonen vervalt de gehele halfwezenuitkering.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voorganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het bruto-minimumloon, ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

 

 

Persbericht: Natuurbegraafplaats Weverslo door de ogen van 53 fotografen

Weverslo Martin Janssen

Natuurbegraafplaats Weverslo door de ogen van 53 fotografen
Op uitnodiging van de stichting landgoed Weverslo exposeren 53 fotografen uit Brabant, Limburg, Noord Holland en Duitsland hun indrukken van de natuur en het natuurbegraven op Weverslo. De expositie is het resultaat van vier workshops die tot een selectie van 200 foto's hebben geleid. Die vertellen samen het verhaal van Weverslo. De expositie loopt van 9 november tot en met 22 december , op de zaterdagen en zondagen van 14.00 tot 17.00 uur in Villa Weverslo, Stationsweg 65 in Venray.

Een verhaal rondom vijf thema's
Vanuit 53 verschillende invalshoeken wordt duidelijk hoeveel er te zien en te beleven is op Weverslo. De expositie toont de grote variatie aan flora en fauna, sfeervolle en intieme plekjes, de natuurlijkheid van de grafmarkeringen, de sfeervolle landschappelijke doorkijkjes en verscheidenheid aan bospaden en voorzieningen. Sinds op het landgoed de natuurbegraafplaats is geopend, heeft de natuur zich ontwikkeld tot een bos vol verhalen. Die gaan over gevoelens en indrukken van de begrafenissen, de herdenkings- en herinneringsbijeenkomsten en de vele individuele en kleine momenten die daaromheen ontstaan. Het verhaal van Weverslo wordt verteld aan de hand van vijf thema's: het landschap, de natuur, de natuurgraven, de Muzen en de verbindingen van Weverslo. Naast de foto's zijn er ook informatieve teksten en persoonlijke notities van de fotografen die het verhaal van Weverslo in woorden weergeven.

Rondleidingen
Met begeleiding van bioloog en natuurfotograaf Paul van Hoof, oorspronkelijk afkomstig uit Venray en nu woonachtig in Arnhem, hebben in totaal 66 amateurfotografen deelgenomen aan de workshops natuurfotografie die in augustus en september zijn gehouden. 53 deelnemers hebben vervolgens beeldmateriaal ingezonden voor de expositie. Tijdens de expositie is er elke zaterdag om 11.00 uur een rondleiding op landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo. Aanmelden kan op de expositie

 

Naam natuurfotografen

 

woonplaats

Annemie Coppens

 

Helmond

Babs Vietje

 

Helmond

Bianca van der Gun

 

Helmond

Carin van der Aa

 

Veldhoven

Carin van Lier

 

Venray

Emilie Swinkels

 

Eindhoven

Frans Verrijt

 

Vlierden

Hans Siebers

 

Venray

Hans van Beusekom

 

Valkenswaard

Herman Hagenbeek

 

Helmond

Herman Peters

 

Wanroy

Ilse hagens

 

Horst

Jan van Goch

 

Venray

Janneke Brinks

 

Anna Paulowna

Jeanny Jenniskens

 

Leunen

John Pouwels

 

Veulen

Jolijn van Goch

 

Venray

Jos Biemans

 

Zeilberg

José van Nunen

 

Deurne

Katja Andriessen

 

Helmond

Kees Moerkerk

 

Venray

Leo Heijnen

 

Vierlingsbeek

Leo van de Heuvel

 

Lieshout

Liesbeth Ploeg

 

Helmond

Lisette Martin

 

Deurne

Madeleine Starmans

 

Gennep

Marianne vanden Broek

 

Deurne

Marij Tielen

 

Sevenum

Marijn Kusters

 

Horst

Mark van Els

 

Wanroy

Martin Janssen

 

Helmond

Michel Elbers

 

Aarle Rixtel

Mona Peeters

 

Venray

Monique van Gruisen

 

Den Bosch

Nicole Heijnen

 

Vierlingsbeek

René Sips

 

Helmond

Ramon van Hoek

 

Deurne

Ria Avontuur

 

Deurne

Ria Krebbekx

 

Venray

Ria Welten

 

Asten

Rien Voets

 

Deurne

Robert Knijnenburg

 

Meerlo

Robin Smits

 

Venray

Sabina Jeuken

 

Veulen

Silke van Deelen

 

Lottum

Til Duykers

 

Merselo

Tiny Gooren

 

Broekhuizen

Valentine Kalwij

 

Leunen

Wiel Poels

 

Venray

Willeke van der Weerden

 

Helmond

Wolfgang Kleuser

 

Uedem

Yvonne Zuidinga

 

Eindhoven

   

 

Persbericht: Ondertekening convenant "Restauratie"

depot historisch bouwmateriaal
Ondertekening convenant "Restauratie"

Op donderdag 28 november as. ondertekenen vrijwel alle gemeenten in Overijssel de vernieuwde convenant "Restauratie".

In de convenant tussen de Stichting RIBO en de afzonderlijke gemeenten in Overijssel staat het behoud van specialistisch vakmanschap centraal door jongeren kansen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen tot restauratievakman. Het enthousiastmeren van jongeren en het bieden van opleidingsplekken is daarvoor essentieel.
Daarnaast verdwijnt er bij sloop nog steeds veel authentiek bouwmateriaal. Materiaal dat bij het in stand houden van monumenten goed gebruikt kan worden. RIBO heeft daarvoor in 2005 de Stichting Materiaal voor Monumenten opgericht met als doel dit bouwmateriaal te redden en opnieuw in te zetten bij restauratie en onderhoud. Daarvoor wil de stichting graag tijdig geïnformeerd worden over het verstrekken van sloopvergunningen in de gemeenten. Naast vakmanschap is ook het hergebruik van authentiek bouwmateriaal een belangrijk ingrediënt voor een duurzame monumentenzorg.

Binnen de erfgoedsector ligt de aandacht vooral op het behoud van monumenten. Het verantwoord restaureren vereist specifiek vakmanschap. Het behoud van het noodzakelijke restauratievakmanschap om die monumenten vakkundig te kunnen restaureren krijgt echter te weinig aandacht.
Steeds minder jongeren kiezen voor een bouwopleiding of specifieke restauratieopleiding. Daarmee komt op den duur het behoud van monumenten echter ernstig in gevaar.
Het in juni jl. uitgebrachte SER rapport Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie gaat in op het belang van de ambachten voor de Nederlandse economie en voorziet grote tekorten aan ambachtslieden, waaronder de restauratieberoepen.

Met deze vernieuwde convenant wil De Stichting RIBO samen met de gemeenten in Overijssel het behoud van vakmanschap en materialen in Overijssel, een nieuwe impuls te geven.

De ondertekening vindt plaats op restauratiecentrum Erve Woldhuis, Haarweg 3 7555PC Hengelo van 16.00 tot 17.00 uur.

Voor informatie:
Stichting RIBO (Martin Bellers) tel. 06-55793787, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws: 20 nieuwe bedrijven ontvangen het Keurmerk Uitvaartzorg

keurmerk stichting uitvaart

20 nieuwe bedrijven ontvangen het Keurmerk Uitvaartzorg
"Steeds meer ondernemers bieden zekerheid"

Het aantal uitvaartondernemers dat het Keurmerk Uitvaartzorg heeft, blijft groeien. Vorige week kregen opnieuw 20 uitvaartondernemingen het certificaat. Zij tonen hiermee aan dat ze aan de strenge eisen van het Keurmerk voldoen. Met de nieuwe keurmerkhouders komt het totaal aantal uitvaartondernemingen dat gecertificeerd is op 180.

Voorzitter Matthijs de Gee van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) prees de ondernemers tijdens de jaarlijkse keurmerkhoudersbijeenkomst: "Deze ondernemers tonen moed, want ze weten dat hun werkzaamheden vanaf nu gemonitord worden. Het Keurmerk is een zekerheid voor mensen die in een zware periode van hun leven verkeren. Daarom is het fijn dat steeds meer ondernemers die zekerheid bieden." De voorzitter gaf aan dat steeds meer consumenten weten van het bestaan van het Keurmerk. "We horen dat mensen ernaar vragen als ze een uitvaartondernemer benaderen."

Zekerheid als basis voor kwaliteit
De Gee benadrukte tijdens de goed bezochte bijeenkomst in Driebergen, dat het voldoen aan de eisen van het Keurmerk wel noodzakelijk is om kwaliteit te kunnen leveren maar dat dit geen garantie geeft. "Mensen verwarren kwaliteit nog wel eens met zekerheid. Maar de uiteindelijke kwaliteit van een uitvaart hangt onder meer af van de empathie van de ondernemer, de kracht om te luisteren naar de wensen van de nabestaanden. Dat zijn lastig te toetsen onderwerpen. De stichting Keurmerk Uitvaartzorg checkt zaken als financiële transparantie, vakbekwaamheid en een goede organisatie. Als deze zekerheden in orde zijn, biedt dat de noodzakelijke basis om tot kwaliteit te komen. Daar staat het Keurmerk voor."

Dilemma's
Als onderdeel van de kwaliteit, spelen normen en waarden in het dagelijks leven (en handelen!) van de medewerkers in de uitvaartbranche een belangrijke rol, met name in de contacten met families. De inbreng van families wordt steeds groter, de wensen steeds explicieter. Vaak gaat alles prima en is er sprake van een tolerante en dienstbare rol voor de uitvaartmedewerkers. Maar wanneer er bijvoorbeeld morele problemen over persoonlijke normen gaan spelen, komt de verantwoordelijkheid die uitvaartleiders voelen in het gedrang. Dat die grens niet altijd even goed te bepalen is, werd tijdens de bijeenkomst geïllustreerd door gastspreker Anne van der Meiden, filosoof en ethicus. Aan de hand van ethische en morele dilemma's wist hij de deelnemers te prikkelen met zijn onderhoudende betoog over necro-ethiek.

De nieuwe keurmerkhouders:

Barbara Uitvaartverzorging coöperatieve vereniging u.a. Utrecht
Van der Zwaag DELA B.V. Leeuwarden
Yarden & van Voorden Uitvaartzorg Kedichem
Yarden & Bergsma Tijnje
Yarden en Heddes Uitvaartzorg WFO Hem
Yarden & van Haften Uitvaartzorg Babberich
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Rijnsburg
Yarden & Ettema Uitvaartzorg Hoorn e.o. De Goorn
Uitvaartverzorging Brabant Bergen op Zoom
Monuta Devotio Burgerveen
Uitvaartonderneming Van Dijk Mill
Uitvaartverzorging Memoriam Walcheren Middelburg
Yarden & Courtesy Sassenheim
De Groof Uitvaartverzorging Beek en Donk
Beenakkers Uitvaartbegeleiding Oosterhout
Christien Veldhoen Uitvaartzorg B.V. Uden
Pegasus Uitvaartzorg Meerssen
De Uitvaartverzorgers Sluijmer & Van Olst Harderwijk
Yarden & Verver Uitvaartzorg Zwijdrecht-Papendrecht e.o. Papendrecht
Uitvaartverzorging Leidsche Rijn Utrecht

Keurmerkuitvaartzorg.nl

 

Foto impressie van International Funeral Awards uitreiking 2013

International Funeral Awards uitreiking 2013
(Foto's: Suzanne Bohncke)

Naast de Funeral Awards is ook een Golden Lifetime Award uitgereikt. Deze Award is uitgereikt aan Roger Lathouwers. Dhr. Lathouwers is sinds 1983 werkzaam in het uitvaartwezen en vooral bekend om zijn werk in de Limburgse Beroepsverening en zijn rol in de raad van Bestuur van de Nationale Federatie in België. Daarnaast is dhr. Lathouwers 20 jaar docent bij Syntra Hasselt en sinds enkele jaren eindredacteur van Funebra.

Stichting I.F.A. Europa kijkt tevreden en met trots terug op de gala uitreiking en wil graag alle winnaars en deelnemers nogmaals feliciteren en bedanken voor hun inzet.

Hieronder volgt een overzicht van de winnaars van I.F.A. 2013:

Nederland – Award voor service en dienstverlening in de Uitvaartsector
Plaats Naam Artikel en/of dienst

1

Natuurbegraafplaats Heidepol Natuurbegraafplaats & Uitvaartartikelen

2

Cura Mortu Orum Nieuwe techniek haar verplaatsen

3

DZU Uitvaartkisten Eerlijk eco label/kisten

 

Nederland – Award voor uitvaartartikelen in de Uitvaartsector
Plaats Naam Artikel en/of dienst

1

Haute Horlogerie Gedenkhorloge

2

Tomba Grafkisten De Lilium/grafkist

3

Procasting Edelmetaalgieterij Gedenksieraden

3

Jewel Concepts Gedenksieraden

 

België – Award voor uitvaartartikelen in de Uitvaarsector
Plaats Naam Artikel en/of dienst

1

Haute Horlogerie Gedenkhorloge

2

Jewel Concepts Gedenksieraden

3

Light My Inox-urntjes

 

Deutschland – Award Kategorie Bestattungsartikel
Plaats Naam Artikel en/of dienst

1

Hof-Atelier Traueroblaten

2

Stollenwerk & Cie Tragen

3

Columba Software

Internationale prijzen:

 

International Funeral Award (Wisseltrofee)

Haute Horlogerie

 

Golden Lifetime Award

Roger Lathouwers

 

 

 IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 1IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 2IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 3IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 4IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 5IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 6IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 7IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 8IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 9IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 10IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 11IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 12IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 13IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 14IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 15IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 16IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 17IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 18IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 19IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 20IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 21IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 22IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 23IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 24IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 25IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 26IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 27IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 28IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 29IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 30IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 31IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 32IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 33IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 34IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 35IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 36IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 37IFA-2013 Fotografie Suzanne-Bohncke 38IFA-2013 winnaar Haute Horlogerie Fotografie Suzanne-Bohncke 40

Winnaar Haute Hologerie

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl