header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
steiger aan meer

Nadenken over

We krijgen er allemaal mee te maken. Op enig moment overlijdt een dierbare en dan komt er veel op je af...

boek bril en telefoon

Diensten en producten in de uitvaart

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer diensten en producten op de markt gekomen rondom overlijden, uitvaart, afscheid en herdenken.

Indeling uitvaartdiensten en -producten

Het overzicht van uitvaartdiensten en -producten kan op verschillende manier gebruikt worden.
Ten eerste om je te helpen bij het maken van keuzes als je om je eigen uitvaart gaat. Maar ook om als nabestaande te kijken welke uitvaartondernemingen er in de buurt zijn, om de uitvaart van een dierbare te regelen. Of om als belangstellen een rouwboeket te laten bezorgen..

Oriëntatie

De indeling begint met het onderdeel oriëntatie: je wilt je uitvaartcodicil maken en weten waar je uit kunt kiezen, waar je op moet letten.
Wat heb je nodig om je nalatenschap te regelen?
Hoe zie je je laatste levensfase voor je?
Wil je worden begraven of gecremeerd? Resomeren is een nieuwe uitvaartvorm, maar deze is nog niet in de wet opgenomen.
Tot slot de vraag hoe wil je je uitvaart vormgeven en hoe kun je dit betalen? 

Het afscheid

In het onderdeel Het afscheid is een overzicht van diensten en producten opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij het regelen en vormgeven van de uitvaart. Van uitvaartondernemer tot catering, van rouwclown tot het op (laten) stellen van een levensverhaal en van uitvaartlocatie tot urn. De rubrieken zijn op alfabetische volgorde gerangschikt.

Na de uitvaart

Na de uitvaart is er nog veel te doen en uit te zoeken, afhankelijk van wie er is overleden en wie de nabestaanden zijn. Is er een testament, zijn er abonnementen en lidmaatschappen. Niet altijd is er voldoende tijd om je als nabestaande zelf met de nalatenschap bezig te houden. In dat geval kan een beroep gedaan worden op professionals die hierbij kunnen ondersteunen.

Herdenken

Het herdenken kan op meerdere manieren vormgegeven worden. Een gedenkteken of een andere vorm om de herinnering tastbaar te houden.
Grafmonumenten en urnen zijn er in allerlei vormen en materialen. Vaak kan men in overleg meewerken aan het ontwerp of bij de uitvoering van een gedenkteken. Naast de natuursteenbedrijven en steenhouwerijen zijn er ook beeldend kunstenaars actief op het gebied van gedenktekens. Op begraafplaats.org vindt u vele foto’s van begraafplaatsen, die een indruk geven van de mogelijkheden en wellicht kunnen inspireren. De voorwaarden, gesteld aan een grafmonumenten qua materiaal en vormgeving verschillen per begraafplaats. De maker van het monument of de beheerder van de betreffende begraafplaats kunnen je daarover informeren.

Omgaan met verlies

Rouwen is het verwerken van een verlies. Dat is een persoonlijk proces en voor iedereen anders. De ene mens reageert heftiger dan de ander. Ieder mens uit haar/zijn verdriet anders. Dat zegt niets over de impact van het verlies op iemands leven.
Om na te gaan of iemand hulp nodig heeft bij het verwerken van het verlies van een dierbare is de rouwtest ontwikkeld. Deze test kan drie maanden nadat het overlijden heeft plaatsgevonden, worden ingevuld.
Meer informatie over rouw en hoe daar mee om te kunnen gaan vind je op rouw.nl.

artikel5klein

Om over na te denken

Heb je er zelf wel eens bij stilgestaan hoe je eigen afscheid eruit zou moeten zien? Of wat er met jouw spullen moet gebeuren na jouw overlijden?

Inhoudsopgave Mogelijkheden rondom een uitvaart

1. 1 Wat erbij komt kijken

2. Diensten en producten in de uitvaart

2. 1. Oriënteren

2. 2. Indeling

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl