header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Uitvaart Internet Diensten logoLaatste Wensen-/Uitvaartcodicil


1. Persoonlijke gegevens

Ondergetekende: (vergeet niet elke blad onderaan in te vullen en van handtekening te voorzien)
Voornaam:         .........................................................................................
Famlienaam:      .........................................................................................
Adres:                 ........................................................................................
Plaatsnaam:       ..............................................Postcode:...........................
Telefoon             ..........-.............................. / 06-........................................
Geboorteplaats: .........................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................
Nationaliteit:      ..........................................................................................
Levens/geloofsovertuiging: ........................................................................
Gehuwd met: ..............................................................................................
Geregistreerd partner van: .........................................................................
Samenwonend met: ...................................................................................
Weduwe/weduwnaar van: ..........................................................................
Gescheiden van: ........................................................................................

Medische informatie
Naam huisarts:  ..........................................................................................
Adres                   ........................................................................................
Plaatsnaam        .........................................................................................
Telefoon             ..........-…...........................................................................

Ik heb een donorcodicil ingevuld: O ja / O nee
Ik heb een hersencodicil O ja / O nee (contact-tel: 020-5665499 of 020-4444330)

2. Persoonlijke uitvaartgegevens

Lid uitvaartvereniging: O ja O nee
Naam Vereniging:......................................................................................
Gewenste uitvaartverzorger (mag een ander zijn dan die van uitvaartvereniging/-verzekering)
Naam                   ........................................................................................
Adres                   ........................................................................................
Plaatsnaam        ..............................................Postcode:............................
Telefoon             ..........-.............................. / 06-.........................................

Ik heb een uitvaartverzekering O ja   O nee
Soort uitvaartverzekering O Natura / O Kapitaal/Geld / O Deposito
Verzekeringsmaatschappij: ........................................................................
Polisnummer:                       : .....................................................................
Verzekeringsmaatschappij: ........................................................................
Polisnummer:                      : ......................................................................
Ik heb een overlijdenrisicoverzekering O ja   O nee
Verzekeringsmaatschappij: .......................................................................
Polisnummer:                      : .....................................................................

Er is een testament opgemaakt   O ja   O nee
Notaris                ........................................................................................
Adres                   .......................................................................................
Plaatsnaam        ..............................................Postcode:..........................
Telefoon             ..........-.............................. / 06-.......................................


Naam: …………………………………………..   Handtekening …………………………………………..
Plaats: …………………………………………..   Datum: ……-………-………….

Ps. Indien u dit formulier in verschillende pagina's heeft verdeeld, vergeet dan niet elke pagina te tekenen en van een plaatsnaam en datum te voorzien


4. Bloemen, sprekers, muziek, condoleance, consumpties

Uitvaart Internet Diensten logoLaatste Wensen-/Uitvaartcodicil


Bloemen:
Ik wil bloemen bij mijn uitvaartplechtigheid: O ja O nee O laat ik vrij
Indien ja, soorten: ………………………………………………………………………………………………………………………
Indien ja, kleuren: ………………………………………………………………………………………………………………………

Sprekers bij afscheid
O ja  O nee O laat ik vrij
O Ik wil graag dat de volgende persoon spreekt op mijn uitvaar, is op de hoogte: O ja   O nee
Naam:                 ............................................................
Adres                   ........................................................................................
Plaatsnaam        ........................................................................................
Telefoon             ..........-.............................. / 06-......................................

Muziek bij afscheid
O
ja   O nee O laat ik vrij
Ik wil live muziek: O ja O nee  O laat ik vrij
Indien ja:
Ik wil graag dat de volgende persoon live optreed bij mijn uitvaart
Naam:                 ............................................................
Adres                   ........................................................................................
Plaatsnaam        ........................................................................................
Telefoon             ..........-.............................. / 06-......................................
Ik wil graag dat de volgende nummers worden gebracht:
1.                           ........................................................................................
2.                            ........................................................................................
3.                            ........................................................................................
Indien ik geen live muziek wil c.q. dat niet mogelijk is, dan wil graag dat de volgende muziekstukken
uitgevoerd door worden afgespeeld :
1.                           ........................................................................................
2.                            ........................................................................................
3.                            ........................................................................................

Condoleance na het afscheid
O ja   O nee   O laat ik vrij
Condoleance na afscheidsdienst in: O aula/kerk/koffiekamer crematorium/begraafplaats,
                                                                 O anders namelijk in : ……………………………………………..
                                                                                                     plaats: ……………………………………………..

Consumpties bij de condoleance
Ik heb horecawensen: O ja O nee O laat ik vrij
Indien ja, ik heb de volgende wensen: .…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

Naam: …………………………………………..   Handtekening …………………………………………..
Plaats: …………………………………………..   Datum: ……-………-………….

Ps. Indien u dit formulier in verschillende pagina's heeft verdeeld, vergeet dan niet elke pagina te tekenen en van een plaatsnaam en datum te voorzien

Wensen Asbestemming


Ik wens dat mijn as wordt verstrooid     O Ja           O Nee

O op 't verstrooiveld van crematorium.......................................................
O op zee vanaf een boot, bij ....................................................................
O boven zee vanuit een vliegtuig, boven...................................................
O elders,namelijk........................................................................................           


Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de verstrooiing      O Ja     O Nee


Ik wens dat mijn as wordt bijgezet     O Ja      O Nee

O in het columbarium van crematorium/begraafplaats ...................................
O in de algemene nis, in afwachting van beslissing mijn nabestaanden
O in het familie-/urnengraf van crematorium/begraafplaats ..............................
O elders namelijk............................    


Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de bijzetting      O Ja     O Nee 


Ik wens dat mijn as aan mijn nabestaanden wordt overgedragen      O Ja     O Nee


Ik heb andere wensen t.a.v. mijn definitieve asbestemming, namelijk.................
..............................................................................................................................

 


 

NAAM
________________________

HANDTEKENING ___________________

PLAATS _______________________________

DATUM ___________________________

Ps. Indien u dit formulier in verschillende pagina's heeft verdeeld, vergeet u dan niet elke pagina te tekenen en van een plaatsnaam en datum te voorzien

Terug naar inhoudsopgave Laatste Wensen


 

 

 

7. Vervolg Uitvaartadressenlijst rouwkaart

Uitvaart Internet Diensten logoLaatste Wensen-/Uitvaartcodicil

Vervolg Uitvaartadressenlijst
Heeft u een adresboekje, dan kunt u daarin ook aangeven wie een rouwkaart moeten krijgen. Dit door bij het adres de C van Condoleance te zetten en/of met een speciale kleur markeren met een markeerstift. Geef dan bij het Uitvaartcodicil aan waar dat adresboekje te vinden is.

Bij direct waarschuwen/rouwkaart kunt u d.m.v. van ja/nee aankruisen of deze persoon direct na uw overlijden gewaarschuwd moet worden en/of een rouwkaart moet hebben of juist niet.

Bij Relatie kunt u bij het laatst keuzevakje invullen b.v. koor, voetbalvereniging, bridgeclub etc.


Adresgegevens

Direct waarschuwen


Rouwkaart

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................

E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee

 


O ja, O nee


Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..O ja, O neeO ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

Naam:  ........................................................................................
Adres:     ........................................................................................
Plaatsnaam: .......................................Postcode:.........................
Telefoon: ..........-.............................. / 06-...................................
E-mail adres: .................................@...........................................
Relatie: O Familie, O Goede vriend(in), O kennis, O ………………..


O ja, O nee


O ja, O nee

 

Naam: …………………………………………..   Handtekening …………………………………………..
Plaats: …………………………………………..   Datum: ……-………-………….

Ps. Indien u dit formulier in verschillende pagina's heeft verdeeld, vergeet dan niet elke pagina te tekenen en van een plaatsnaam en datum te voorzien

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl