header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Erfbelasting en de successiewet

In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.

Erfbelasting

Voor 2020 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner   € 661.328,00  

Kind, pleeg- of stiefkind en kleinkind     € 20.946,00

Achterkleinkind  € 2.208,00

Kind met een beperking    € 62.830,00 (Hiervoor gelden voorwaarden, lees verder)

Ouder(s) € 49.603,00  

Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus     € 2.208,00  

 

Belastingtarieven

Voor 2020 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
(overige erfgenamen)

tot       € 126.723,--

10 %      

18 %     

30 %     

vanaf    € 126.724,--

20 %      

36 %     

40 %     

 

  

  

             .

Schenkbelasting

In 2020 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.515,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. In het kalenderjaar 2018 is de vrijstelling € 26.457,--
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 55.114,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 103.643,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.208,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.


*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vind je hier

Erfbelasting en vrijgestelde bedragen 2019

In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.

Erfbelasting

Voor 2019 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner     € 650.913,00  

Kinderen en kleinkinderen     € 20.616,00  

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen     € 61.840,00  

Ouders     € 48.821,00  

Overige verkrijgers     € 2.173,00  

 

Belastingtarieven

Voor 2019 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot        € 124.727,--

10 %      

18 %     

30 %     

vanaf    € 124.727,--

20 %      

36 %     

40 %     

 

Schenkbelasting

In 2019 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.428,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. In het kalenderjaar 2018 is de vrijstelling € 26.040,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 54.246,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 102.010,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.173,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.


*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vind je hier

Klik hier naar Erfbelasting 2015


Erfbelasting en vrijgestelde bedragen 2014

Successiewet

In 2010 is de successiewet gewijzigd. Daarin is successierecht veranderd in erfbelasting. Het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. 

Erfbelasting

Voor 2014 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner          € 627.367
Kinderen en kleinkinderen     €   19.868
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen      €   59.601
Ouders       €   47.053
Overige verkrijgers    €     2.092

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.

Belastingtarieven

Voor 2014 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

 tot          € 117.214,--

                 10%

           18%

            30 %

 vanaf     € 117.214,--

                 20%

            36%

            40 %

Schenkbelasting ***
In 2014 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.229,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 35e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2014 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.096,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 52.281.--. 

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting. 

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
*** Schenkbelasting kent per 1-10-2013 enkele verruimingen al dan niet tijdelijk (klik hier)

Vrijgesteld schenken in 2011

Erfbelasting en vrijgestelde bedragen 2015

In 2010 is de successiewet gewijzigd. Daarin is successierecht veranderd in erfbelasting. Het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting.

Erfbelasting

Voor 2015 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 633.014
Kinderen en kleinkinderen € 20.047
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.

Belastingtarieven

Voor 2015 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 117.214,--

10%

18%

30 %

vanaf € 117.214,--

20%

36%

40 %

 Schenkbelasting

In 2015 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.277--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2015 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.322,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 52.752.--.
Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.111,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl