header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Voorlopige bewaring van de as

In de huidige wet op de lijkbezorging wordt de asbus pas na 30 dagen vrijgegeven. Dat wil zeggen, dat het crematorium de as aan de nabestaanden, in de persoon van de opdrachtgever tot de crematie, 30 dagen nadat de crematie heeft plaatsgevonden mag overdragen.

oranje-zwarte-vlinder

Bijkomende kosten crematorium

De kosten van en crematie variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het betreffende crematorium en de wensen van de overledenen en haar of zijn nabestaanden. 

oranje-zwarte-vlinder

Identificatie

Voordat de kist wordt ingevoerd, worden de bijbehorende documenten gecontroleerd. Dit zijn het gemeentelijke verlof tot verbranding (WLB. art.11) en het document met het registratienummer (WLB. art.8 lid 1). De medewerker controleert de namen en het nummer van het document en van de kist.

urnenmuur

Inhoudsopgave Cremeren

1. Cremeren

1. 1 Het tijdstip van crematie

1. 2 De openingstijden van een crematorium

1. 3 De eisen verbonden aan een crematie

1. 4 Verzamelen restmateriaal

1. 5 Opmerkingen

2. Het crematieproces

2. Na de plechtigheid

2.1 De invoerruimte en registratie

2.2 Identificatie

2.3 Het crematieproces

2.4 Het ruimen van de oven

2.5 Bewerking van de asresten

2. 6 Bewaartermijn van de asbus en uitzonderingen daarop

3. Definitieve asbewaring

3. 1  Bij het crematorium

3. 2  Op een begraafplaats

3. 3  Op een gesloten begraafplaats

3. 4  Thuis

3. 5  Verzenden van de as

3. 6  Vergunningen

3. 7  Verpakking en kosten van verzending

3. 8  Zelf vervoeren naar buitenland

3. 9  Verwijdering van de asbus

3.10 Het ruimen van de as

4. Verstrooien van de as

4.1 Verstrooiing bij een crematorium of begraafplaats

4.2 Verstrooiing elders

4.3 Verstrooiing op een geliefd plekje

4.4 Verstrooiing op zee vanaf boot of vliegtuig

5. Kosten crematie (als onderdeel van een uitvaart)

5.1 De crematieplechtigheid

5.2 Bijkomende kosten

5.3 Kosten inzake asbestemmingen

5.4 Totale kosten van een crematie

6 . Milieu-eisen

6. 1 Activiteitenbesluit milieubeheer

6. 2 Rook en reuk

Onderzoeksrapport Gerrit Morren naar inzamelen en verwerken (edel)metalen uit crematie-as

Overzicht aantal crematies in Nederland sinds 1914

urnenmuur

5. Kosten van een crematie

De kosten van een crematie verschillen per crematorium.

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl