header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
strand

Nalaten

Elk mens laat iets na. Soms zijn dat alleen herinneren, omdat het leven nog niet echt was begonnen, vaak zijn het naast dierbaree herinnering ook geld en goederen.

verzegelde akte

Nalatenschap

Elk mens laat iets achter na haar of zijn dood. Materiële en immateriële zaken. Hoe dat wordt verdeeld is wettelijk geregeld.

Tips voor de erflater

Na een overlijden komt er veel op nabestaanden af. Je kunt ze helpen door het één en ander op papier te zetten.

4. 1 Wettelijke taken notaris

De wet omschrijft de taak van de notaris als volgt:

3. 3 Ter beschikking stellen

Wie na zijn dood orgaandonor wil zijn, kan zijn lichaam meestal niet ook ter beschikking stellen van de wetenschap. Overledenen op wie sectie is gepleegd of een operatieve ingreep is gedaan om de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zijn evenmin geschikt voor ontleding.

Hersenen

Naast het ter beschikking stellen aan de wetenschap en orgaan- en weefseldonatie is het ook mogelijk om na overlijden de hersenen voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen aan de Nederlandse Hersenbank. Hersenmateriaal is nodig om onderzoek te doen naar de oorzaak van neurologische en psychiatrische ziekten als Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, MS, ALS en ME. Daarvoor is zowel hersenweefsel nodig van donoren mèt als zonder deze ziekten.

Wie zijn lichaam na overlijden ter beschikking aan de wetenschap wil stellen, kan zich aanmelden bij een anatomisch instituut van de medische faculteit van een universiteit. Hou er rekening mee dat er bij meerdere anatomische instituten een stop is ingesteld. 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief