header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Wensen kenbaar maken

Niet alleen voor jezelf is het goed om je wensen rondom de laatste levensfase, sterven en uitvaart vast te leggen, ook je nabestaanden zijn ermee geholpen

Testament

testamentIn een testament regel je je nalatenschap en leg je vast hoe zaken na jouw overlijden moeten worden geregeld.

Na een overlijden moeten de bezittingen (geld en goederen) worden verdeeld.

In principe is dit in de wet geregeld door het Erfrecht. Hierbij krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld.

Wil men een andere verdeling of aan andere personen nalaten, dan moet er een testament worden opgemaakt bij de notaris. Meer informatie over het testament lees in het onderdeel Nalatenschap

Levenstestament

handtekeningIn het levenstestament worden zaken vastgelegd, voor het geval dat je zelf niet meer in staat bent de regie over je leven uit te voeren. Als je door ziekte of een ongeluk niet meer in staat bent om jouw wensen kenbaar te maken of zelfstandig uit te voeren, kun je in een levenstestament een vertrouwenspersoon of executeur benoemen, die jouw zaken waarneemt.

Welke zaken privé en/of zakelijk dat zijn en op welke manier je deze uitgevoerd wilt zien, worden beschreven in het levenstestament. Je kunt een levenstestament zelf opstellen en familie laten weten dat er een levenstestament is.

Ook kun je een notaris een levenstestament laten maken. Het voordeel hiervan is dat het levenstestament dan kan worden opgenomen in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR), zodat daartoe gerechtigde personen ook kunnen achterhalen, dat er een levenstestament is.

laatste wensen

Inhoudsopgave Laatste wensen

1. 1 Wensen kenbaar maken

1. 2 Inleiding Uitvaartcodicil (Laatste Wensenformulier)

1. 3 Levenstestament

1. 4 Testament

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl