header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat iemands nabestaanden niet in grote financiële problemen komen..

Vrijstelling uitvaartverzekering bij Box 3

De waarde van een kapitaaluitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering is voor het jaar 2019 tot € 7.118,-- vrijgesteld door de belasting.

Deze vrijstelling geldt sinds 1 januari 2010 ook voor het banksparen. Je moet daarbij een bedrag sparen op een geblokkeerde rekening voor de uitvaart van jezelf, je partner of een bloed- of aanverwant.

Deze waarde hoef je dus niet mee te tellen in je aangifte bij vermogen, Box 3. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Basispakket Natura Uitvaartverzekering

De hieronder vermelde diensten, producten en materialen voor de uitvaart kunnen van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. We hebben zoveel mogelijk getracht de gemiddelde 'uitkering' van een naturaverzekering te beschrijven. Is een natura-uitvaartverzekering iets voor jou, vergelijk dan de verschillende offertes van uitvaartverzekeraars met elkaar. Alleen dan is het mogelijk een op jouw wensen afgestemde natura uitvaartverzekering te kiezen.
Naast de grote landelijk werkende verzekeraars kun je je ook laten informeren door een uitvaartvereniging, -stichting of -ondernemeing.

In kosten van de uitvaart vind je informatie over wat er zoal aan kosten komt kijken bij een uitvaart. In dit kostenoverzicht zijn ook de kosten voor een begrafenis en crematie te vinden. 

Samenstelling van een gemiddeld natura 'standaard-/basispakket'

 • Er wordt voor een uitvaartverzorger gezorgd.  Een uitvaartverzorger naar eigen keuze kan tot extra kosten leiden.
 • De aangifte van overlijden bij de gemeente wordt geregeld.
 • Verkrijgen van verlof voor begraven of cremeren bij de gemeente
 • Het vervullen van overige formaliteiten en diensten als regelen van dag en tijd voor de begrafenis of crematie, eventuele overbrenging en opbaring in het uitvaartcentrum etc.
 • De uitvaartkist met binnenbekleding (veelal het standaard model/- bekleding)
 • Verzorging en opbaring van de overledene in een uitvaartcentrum* of thuis (indien uitvaartcentrum over een 'standaard' en een 'luxe' opbaarruimte beschikt worden de kosten van de standaard vergoed).
 • Vervoer van de overledene, minimaal binnen woonplaats overledene, maximaal binnen Nederland.
 • Rouwbrieven/-kaarten en porti (veelal maximaal 50 stuks).
 • Op de dag van de begrafenis of crematie: een lijkauto en een tot twee volgauto voor vervoer naar het dichtsbijzijnde crematorium* of begraafplaats*.
 • Gebruik van de aula, in het uitvaartcentrum, de begraafplaats, het crematorium.
 • De kosten van het afspelen van muziek (cassette/plaat/cd) in de aula, is overigens vaak gratis.
 • Na de begrafenis c.q. crematieplechtigheid gebruik van de koffiekamer indien aanwezig.
 • Koffie, thee, cake en koek (soms aan een maximaal aantal personen gebonden).
 • Condoléance register.
 • Kosten van het graf, vaak het goedkoopste graf (in de grote steden een algemeen graf ) met daarbij veelal slechts 10 jaar grafrechten en/of tot maximaal de kosten van een crematie ± € 950,-) .
 • Kosten van de crematie, verstrooiing van de as (veelal alleen de kosten van verstrooiing op zee of op het crematorium terrein) of bijzetting van de as voor 1 jaar in de algemene nis van het crematorium (is overigens veelal al gratis voor 1 jaar) en soms ook de kosten voor de eerste 3 tot 5 jaar in een nis in het columbarium.
 • Dankbetuigingen en soms ook bidprentjes (veelal maximaal 50 stuks).
 • Enkele verzekeraars verlenen ook nog nazorg.
  Dit betekent dat meestal enige tijd na de uitvaart iemand op bezoek komt om o.a. te vragen of alles goed is verlopen, en/of er n.a.v. het overlijden nog vragen zijn op verzekeringsgebied etc.

* Bij enkele verzekeraars is de bepaling /voorwaarde opgenomen, dat indien er in de buurt een 'eigen' uitvaartcentrum, begraafplaats of crematorium van de uitvaartverzekeraar is, daar dan gebruik van gemaakt moet worden. Wil je dat niet, dan kunnen de kosten en/of meerkosten voor eigen rekening komen.

Van wie is deze oude polis (verzekering / verzekeraar)

Nieuwe naam verzekeraar

A & M Levensverzekering (Rotterdam)

Nieuwe Hollandse LLoyd

A & O  Levensverzekeringen

Delta LLoyd

Abbey Leven

Zwolsche Algemeene

Abiezer  Begrafenis Rotterdam

Aegon

ABP Leven

Loyalis

Abri Levensverzekering

Aegon Spaarkas

ABVM

<Yarden

A.G. Levensverzekeringen

Amev

A.G. van 1824

Amev

Agis Leven

Delta LLoyd en Monuta

AGO Levensverzekering Maatschappij

Aegon

ALBOZ Levensverzekering

Aegon

Algemeen Amsterdamsch Levensverzekering
Genootschap

Amev

Algemeen Amsterdamsch Begrafenis Sociëteit

Amev

Algemeen Belang (Anna Paulowna)

Nationale Nederlanden

Algemeen Belang (Zunderdorp), Begrafenisfonds

Aegon

Algemeen Beleggings-Consortium

Amev

Algemeen Friesch Begrafenisfonds

Amev

Algemene Friesch Begrafenis fonds Memento Mori

Aegon

Algemeen Nederlandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Algemeen Nederlands Verzekerings fonds

Aegon

Algemeen Nederlandsch Verzekerings fonds (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Algemeen Noord-Hollandsch Mij. van Levensverz.Haarlem

Aegon

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam A.Z.A. N.V.

Reaal

Algemeen Spaarverzekering, N.V. De Kassen

Amev

Algemeen Utrechtsche Mij. v. Geldelijke Uitkering. na Overlijden

Amev

Algemene Groninger Levensverzekering Mij.

Aegon

Algemene Verzekerings Mij.Adjuto

Tiel Utrecht

Algemene Nederlands Verz fonds

Aegon

Algemene Nederlandsch Begrafenis fonds (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Algemene Nederlandsch Verzekeringsfonds (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Algemene Noord-Hollandse Mij van Levensverz (Haarlem)

Aegon

Algemene Ziekenfonds Amsterdam AZA

Reaal

Algemene Ziekenfonds Amsterdam Lev Mij

Reaal

Algemene Begrafenismij (Den Helder )

Tiel Utrecht

Algemene Burger Sociëteit Rotterdamse Verzekering Societeit

Nationale Nederlanden

Algemene Friesche Levensverzekering-Maatschappij

Aegon

Algemene Groninger Levens Mij

Aegon

Algemene Heldersche Verz. Mij. tot uitk. bij overlijden

Tiel Utrecht

Algemene Levensverz. Bank

Aegon

Algemene Mij. van Levensverz. en Lijfrente

Aegon

Algemene Nederlandse Assurantie Mij

Amev

Algemene Rotterdamsche Coöp Begraf

Stad Rotterdam

Algemene Rotterdamse Ver. ter uitk. van gelden

Aegon

Algemene Spaarverzekering (Den Haag )

Amev

Algemene Spaarverzekering

Amev

Algemene Utrechtse Mij voor Geld Uitkering na Overlijden

Amev

Alico S.A.

Hooge Huys

Alkmaarse Begrafenisvereniging

Aegon

Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch)

Aegon

American Life Euravie Levensverzekeringen

Hooge Huys

Amethyst N.V., Levensverz. Mij.

Amev

Amstelbank

Amev

Amsterdam, Mij van Levensverzekering

Tiel Utrecht

Amsterdam, N.V. Levensverz. Bank

Amev

Amsterdams R.K. Begrafenisfonds, Stichting Het

Generali

Amsterdamsch Levensverzekering Genootschap

Amev

Amsterdamsche Algem. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden

Generali

Amsterdamsche Begrafenis Mij

Amev

Amsterdamsche Begrafenis Sociëteiten, Alg.

Amev

Amsterdamsche Begrafenis, Zieken, en Geneesk. Mij

Amev

Amsterdamsche Mij. van Levensverz.

Delta LLoyd

Amsterdamsche Mij van Verz op het leven

Aegon

Amsterdamsche Natura

Monuta

Amsterdamsche Verzekeringsbank

Stad Rotterdam

Amstleven

Delta LLoyd

ANBV

Amev

St.Andries (Ubbergen), Begrafenisfonds der Broederschap

Amev

Het Anker, Mij van verzekering,  (Amsterdam)

Amev

Antverpia, Levensverz. Mij.

Amev

Apollonia U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

Nationale Nederlanden

Ardanta, B.V.

Amev

Arnhem, Levensverz. Mij.

Aegon

Arnhemsche Verz. Mij.

Delta LLoyd

Arona

Reaal

Assendelft, Begrafenisfonds

Aegon

Assurance Liegeoise S.A. (Nederlandse portefeuille)

Amev

Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720

ASR

Astra, Levensverz. Mij.

Amev

Atlas Verz.-Mij. (Amsterdam)

Aegon

Aurora Levensverz. Mij. N.V.

Nationaal Spaarfonds

Aurora, Ned.-Indische Ver. tot Onderlinge Verzekering op het Leven

Aegon

Avenir, l'

Nationale Nederlanden

Avéro Leven U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

Avero Leven

Avéro Pensioen U.A., Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

Avero Pensioen

Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede)

Nationale Nederlanden

Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder)

Nationale Nederlanden

St.Barbara (Amsterdam), Liefdefonds

Amev

St.Barbara (Geleen), Begrafenisfonds

Amev

St.Barbara (Heemskerk), Begrafenisfonds

Hooge Huys

St.Barbara van de Ver. de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden)

Amev

Barnabas (Amsterdam)

Delta LLoyd

Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds

Aegon

Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Bergen op Zooms begrafenisfonds

Amev

Berkhout, Begrafenisfonds

Aegon

Betaal- en Hulpkas (Amsterdam)

Amev

Beynes, Begrafenisfonds (Haarlem)

Nationale Nederlanden

Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver.

Stad Rotterdam

Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara

Amev

Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)

Amev

Bisdom Haarlem, fonds ubo (delft 1941)

Nationaal Spaarfonds

Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste

Axent / Aegon

Boeren en Tuinders Levensverzekeringen N.V.

Interpolis

Boerhaave, Rouwverzekering der Mij.

Aegon

Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas

Amev

Bondsbelang, Onderlinge Waarborg Maatschappij

Axent / Aegon

Bossche Kasse, Begrafenisfonds

Amev

Bouma (Oosterend), Het Onderling Begrafenisfonds P.J.

Aegon

Breda, Begrafenisfonds (1848)

Generali

Broederband, Begrafenisfonds

Amev

Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen)

Nationale Nederlanden

De Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), Begrafenisbos

Aegon

Brouwershaven, Onderling Begrafenisfonds

Reaal

Burger Voorzorg (Harlingen), Vereeniging

Aegon

Het Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht)

Amev

Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836

Tiel Utrecht

Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen

Tiel Utrecht

Burgerlijke Ambtenaren opgericht in 1875, Levensverzekering

Levob

Centraal Pensioenbureau

Amev

Centrale Arbeiders Verzekerings Bank

Reaal

Centrale Levensverzekering Bank

Amev

Centrale Levensverzekering

Reaal

Centrale Levensverzekeringbank

Reaal

Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond

Reaal

Centrale Spaarkas

Amev

Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)

Amev

St.Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft)

Amev

Cité Vie Nederland, La

Amev

Compagnie Alliance Belge

Amev

Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie

Nationale Nederlanden

Compagnie Française d'Assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs)e)

Aegon

Concordia Levensverzekering

Reaal

Confidentia, De

Verzekerings Unie

Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La

Aegon

Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfr. (Driebergen)

Nationale Nederlanden

Coöperatief Verzekeringsfonds

Avero Pensioen

Coöperatieve Levensverzekering

Aegon

Coöperatieve Uitkeerings- en Begrafenis Vereniging ('s-Gravenhage)

Aegon

Culemborg, Levensverzekering Maatschappij

Tiel Utrecht

CV

Avero Pensioen

Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad

Aegon

Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng)

Nationale Nederlanden

DLG Verzekeringen

Unive

Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart U.A. (Tiel)

Monuta

Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844)

Amev

Dordrecht, Levensverzekering Maatschappij

Aegon

Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)

Aegon

DOS (De Onderlinge Spaarkas)

Amev

Draagt Elkanders Lasten (Assen)

Amev - Ardanta

E.N. (Volksverzekering)

Aegon

E.R.K., N.V. Levensverz. Mij.

Amev

Eagle Star Leven

Falcon Leven

De Econoom,

Nationale Nederlanden

De Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs

Amev

De Eendracht, Ver. Onderling Begrafenisfonds  (Aalsmeer)

Axent / Aegon

Eendracht Gelders begr. (Nijmegen)

Amev

De Eendracht  Onderlinge Begrafenis Ver. (Kampen)

Generali

De Eendracht (Purmerend)

Aegon

Eendracht en liefde  Begrafenisfonds (Cornjum)

Aegon

Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel)

Monuta

Eendracht maakt Macht (Avenhorn)

Tiel Utrecht

Eendracht maakt Macht , Begrafenisfonds (Den Helder)

Hooge Huys

Eendracht maakt macht, Begrafenisfonds (Warder)

Aegon

Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen)

Amev

Eendracht maakt Macht , Onderling Begrafenisfonds (Zwolle)

Nationale Nederlanden

Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. bij Overl. der Ver. bij de Rijkswaterstaat onder de zinspreuk

Nationale Nederlanden

Eendragt maakt Macht, Fonds

Tiel Utrecht

Eensgezindheid  Begrafenisfonds (Wormerveer)

Nationale Nederlanden

Eerbied voor de ontslapenen  Begrafenisfonds (Breda)

Generali

Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds

Axent / Aegon

Eerste Hollandse

Generali

Eerste Hollandse Levensverzekering Bank (Amsterdam)

Generali

Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek

Aegon

Eerste Nederlandsche

Aegon

Eerste Nederlandsche Verz.-Mij. op het leven en tegen invaliditeit en ongelukken,

Aegon

Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)

Amev

Eerste Rotterdamsche

Nationale Nederlanden

Eigen Hulp (Den Haag)

Aegon

Eigen Hulp, Onderl. Levensverz. (Den Haag)

Aegon

Eigen Woon, Hypothec. Credietb. ('s-Gravenhage)

Amev

Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar)

Tiel Utrecht

De Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij

Generali

Elkander tot Steun  Begrafenisfonds (Kruisland)

Amev

St.Eloy

Aegon

Elvia Leven Zwitserse Levensverzekering Maatschappij

Nieuwe Hollandse LLoyd

ENNIA Levensverzekering

Aegon

Equitable (Nederlandse portefeuille)

Nationale Nederlanden

Equitable Life Ass. Society of the US (New York)

Nationale Nederlanden

Equity & Law Levensverzekeringen

AXA

FBTO U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

FBTO

Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank

Hooge Huys

Flandria Belgisch, N.V. van Levensverz. en Lijfrente

Amev

Fonds De Roever

Nationale Nederlanden

Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren

Aegon

Fonds steun bij Overlijden van de Stichting Voorzieningsfonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-Gravenhage

Aegon

Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht)

Amev

Fonds tot uitkeering bij overlijden van den Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie

Hooge Huys

Fonds v.d. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren, afdeling Amersfoort

Aegon

Francke en De Meester Fonds

Nationale Nederlanden

Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward)

Nationale Nederlanden

Gan Vie, Compagnie Française d'Assurances sur la Vie

AXA

Gedenk te sterven (Gouda)

Amev

Gedenk te sterven  Begrafenisbus onder de zinspreuk (Makkum)

Aegon

Geheelonthouders levensverz mij (GOLM)

Amev

Geldersche Broederschap (Leiden)

Tiel Utrecht

Gelduitzetting (Loon op Zand)

Nationaal Spaarfonds

Geneeskundig Weduwenfonds

Aegon

Generale Levensverzekeringsbank

Amev

Genot door voorzorg

Amev

Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)

Aegon

Gildefonds (Amsterdam)

Axent / Aegon

Glas loopt ras, Mijn (Haarlem)

Nationale Nederlanden

Globe (Den Haag)

Tiel Utrecht

De Globe

Tiel Utrecht

De Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds

Aegon

Gorinchem, Begrafenisfonds

Stad Rotterdam

Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.

Stad Rotterdam

's-Gravenhaagsch verzekerings fonds

Aegon

's-Gravenhaagsche Levensverz mij

Amev

's-Gravenhage, Alg. Mij. van Verzekeringen

Amev

Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille)

Amev

Groene Land

Zilveren Kruis /  Yarden

Groep Josi Levensverzekeringsmaatschappij

Zurich

Groningse Levensverzekeringsmaatschappij

Ned Verzekeringsgroep Leven

Groot Amsterdam

Nationale Nederlanden

Groot Bossche van 1838

Amev

Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp)

Aegon

Groot-Noordhollandse van 1845

Aegon

Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente

Aegon

Groot-Schermer, Begrafenisfonds

Aegon

H.V.S. van 1808

Royal / Sun Alliance

H.V.S., N.V. Beleggings Mij.

Aegon

H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden

Nationale Nederlanden

Haagleven N.V., Levensverzekeringmaatschappij

DELA

Haagsche Verz. Sociëteit

Aegon

Bisdom Haarlem, Fonds UBO (Delft)

Nationaal Spaarfonds

Haarlem van 1873 N.V. Levensverz. Mij.

Goudse

Haarlemse Leven

Axent / Aegon

Haarlemsche Begrafenis Sociëteit

Tiel Utrecht

Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij.

Axent / Aegon

Hasco

Delta LLoyd

Hasselt, Onderling Begrafenisfonds

Aegon

HAV Bank, N.V. Levensverzekering-Maatschappij

Amev

Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage), Begrafenisfonds

Generali

Helder N.V. Volksverz. Mij.

Tiel Utrecht

Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming', waaronder 'Memento Mori'

Amev

Hellevoetsluis, Begrafenisbus

Aegon

Helpt Elkander (De Hen) Leven

Reaal

Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren

Aegon

Helpt Elkander (Nijmegen), Verzekering.

Aegon

Helpt Elkander (Sexbierum), Begrafenisfonds

Aegon

Helpt Elkander ('s-Gravenhage), Levensverz.-Mij.

Aegon

Helpt Elkander (Zaandam), Fonds van

Aegon

Helpt U Zelven (Lochem), Begrafenisfonds

Amev

Helvetia Levensverzekering

Zurich

Hengelo, Begrafenis Onderlinge

Aegon

Holda, Verz. Mij.

Aegon

De Holland , Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte ('s-Gravenhage)

Generali

Holland, N.V. Levensverz. Mij.

Amev

Holland van 1859, NV Verz Mij

Amev

Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz.-Mij.

Amev

Hollandia (Delft)

Nationale Nederlanden

Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.

Amev

Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV)

Amev

Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919

Aegon

Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem)

Aegon

Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen

Delta LLoyd

Hollandsche Spaarverzekering Mij

Amev

Hollandse Verz Mij

Axent / Aegon

Hooge Huys Levensverzekeringen van 1891

Hooge Huys

Hoogkarspel, Begrafenisfonds

Hooge Huys

Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver.

Aegon

Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij.

Tiel Utrecht

Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij

Amev

Horlogemakers Afdeeling Uitkeering bij overlijden van den Nederlandschen Bond van

Hooge Huys

Hulp door Eendracht, weduwenfonds

Nationale Nederlanden

Hulp in nood, Alg. levensverz ubo (Rotterdam)

Aegon

Hulp in nood na den dood  Begrafenisfonds (Rotterdam),

Nationale Nederlanden

Hulp leenigt den nood, Begrafenisfonds (Rotterdam)

Amev

Ideaal Spaarkas (Utrecht)

Verzekerings Unie

Ieders Voordeel (Groningen), Begrafenisfonds Een

Aegon

IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds

Amev

Inspecteurs bij de Rotterdamsche politie, fonds tot ubo

Hooge Huys

Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (Amsterdam)

Zwolsche Algemeene

Intermed Levensverzekeringen N.V.

Zilveren Kruis

Intern. Verz.-Mij. N.V.

Legal / General

Jan Truyenfonds

Interpolis

St.Joannes de Deo , Fonds voor uitkering bij overlijden (Den Helder)

Amev

Johan de Witt, N.V. Verzekeringsmaatschappij

Amev

Johan de Witt, Raadpensionaris

Generali

St.Johannes de Deo, Onderlinge Mij Leven

Reaal

Johannes, Vereniging (Utrecht)

Aegon

Jong Nederland, Verzekering Bank (Amsterdam)

Amev

Josef , Onderlinge Begrafenisbond (Zaandam)

Aegon

St.Joseph, Genootschap

Hooge Huys

St.Joseph, Overijss/Geld Begraf Verz voor Katholieken (Enschede)

Levob

Josi Levensverz Mij NV, Groep

Zurich

Juventus, onderl. Verz mij (Amsterdam)

Tiel Utrecht

Vereniging van Kantoorbedienden (Dordrecht)

Aegon

Vereniging van Kantoorbedienden (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Kantoorbedienden, Onderlinge Maatschappij Fonds der Vereeniging van

Aegon

Kennemerland, Alg. Maatschappij v. Verz. op het leven

Amev

Kerkrade, Prot. Kerk. Begrafenis Ver.

Nationale Nederlanden

Kloppersingel Utrecht

Monuta

Kollectantengezelschap, alg Ned (Groningen)

Aegon

Kooger Doodenbos

Nationale Nederlanden

Kosmos (Zeist), Verzekeringsbank

Nationale Nederlanden

Krommenie, Onderling Begrafenisfonds

Aegon

Kwadijk, Begrafenisfonds

Amev

Leeft en Zorgt (Rotterdam), Algemeen Begrafenisfonds

Amev

Leidsche Levensverz. Mij.

Nationale Nederlanden

Leidsche Mij. van verz. op het leven

Nationale Nederlanden

Let op Uw Einde (Charlois)

Aegon

Let op Uw Einde (Rotterdam)

Aegon

Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds

Amev

Liefde en Eendracht, Begrafenis Vereeniging  (Midlum)

Aegon

Liefde en Eendracht, Onderling Begrafenisfonds (Ried)

Aegon

Linnenweversbus (Delft)

Amev

Lumen et Cibus  St Barbara/Bijenkorf (Leeuwarden)

Amev

De Maas,  Levensverz. Mij.

Amev

Maatschappij tot uitkering bij Overlijden

Amev

Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam)

Tiel Utrecht

Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam)

Aegon

Maatschappij van Onderlinge Levensverz. (Amsterdam)

Aegon

Maatschappij van Voorzorg

Amersfoortse

Machpela, Onderlinge Levensverz. Mij. ('s-Gravenzande)

Axent / Aegon

Maliesingel, Utrecht

Axent / Aegon

Meander Zorg

Nationale Nederlanden

Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Algemeen

Aegon

Melissant, Onderling Begrafenisfonds

Amev

Memento Mori (Den Helder)

Amev

Memento Mori, Alg. Friesch Begrafenisfonds

Aegon

Memento Mori, Begrafenisvereniging (Rotterdam)

Aegon

Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)

Aegon

Mercator Leven

FALCON Leven

Mercurius, Handelsreizigersverzekeringen.(Groningen)

Nationale Nederlanden

Metallicus, Pensioenverzekeringsmaatschappij

Ohra

acob Meyersfonds

Aegon

St.Michiels of Bezemmakersbus

Amev

Middelburgsch Begrafenisfonds

Amev

Middelie, Begrafenisfonds

Aegon

Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)

Aegon

Militaire Verzekerings-vereeniging

Nationale Nederlanden

Militairen beneden de rang van Officier

Nationale Nederlanden

Minerva (Antwerpen)

Hooge Huys

Moira, Verzekeringsbank

Axent / Aegon

Mortier, Fonds

Aegon

N.V. Levensverzekering Maatschappij

Hooge Huys

Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam)

Nationaal Spaarfonds

Nationale Crediet Vereniging NCV

Tiel Utrecht

Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (maandpremie)

Nationale Nederlanden

Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverzekering (weekpremie)

Amev

Nationale Levensverz. Bank N.V. (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Nationale Onderlinge Spaarkas

Amev

De Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij.

Generali

Nationale, Compagnie Anonyme d'Assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille)

Nationale Nederlanden

NCV en NCV/NSL

Tiel Utrecht

Nederland, Levens- en volksverzekering Bank (Bergen op Zoom)

Generali

Nederland, NV Verz op het Leven (Amsterdam)

Aegon

Nederland, Vennootschap

Aegon

De Nederlanden van 1845, Levensverzekering Maatschappij

Nationale Nederlanden

De Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij

Generali

De Nederlanden van 1883, Verzekerings Bank

Amev

Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz

Generali

Nederlanden, Alg. Uitkeringssoc. (Rotterdam)

Amev

Nederlanden, Onderlinge Mij. van Verz. De (portefeuille te Haarlem)

Hooge Huys

Nederlands Protestants Uitvaartfonds

Axent / Aegon

Nederlandsch Alg. onderl. begrafenisfonds (Den Haag)

Amev

Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder)

Tiel Utrecht

Nederlandsch Werkliedenfonds

Aegon

Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage)

Amev

Nederlandsche Algemeene Verzekerings Bank

Aegon

Nederlandsche Bank van Verzekering

Amev

Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam)

Amev

Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder)

Nationale Nederlanden

Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij.

Amev

Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging

Reaal

Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds

Amev

Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank

Amev

Nederlandsche Lloyd Levensverzekering

Delta LLoyd

Nederlandsche Maatschappij van Leven en Lijfrente (Utrecht)

Aegon

Nederlandsche Maatschappij van Verzekering

Amev

Nederlandsche Maatschappij van Verzekering en Ziekenkas

Amev

Nederlandsche Nationale Werklieden Vereeniging (Den Helder)

Tiel Utrecht

Nederlandsche Pens.verz. voor werklieden

Aegon

Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922

Amev

Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)

Tiel Utrecht

De Nederlandsche Spaarkas

Nationale Nederlanden

Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam)

Hooge Huys

Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)

Amev

De Nederlandsche van 1894

Nationale Nederlanden

Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten

VVAA

De Nederlandsche Verzekeringsbank

Amev

Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht 1868/1887)

Generali

Nederlandsche Volksverz. bank (Amsterdam)

Hooge Huys

Nederlandsche Zieken- en Begrafenis-Maatschappij ('s-Gravenhage)

Aegon

Nederlandse Leeuw (Den Haag)

Amev

Nederlands-Indische Levensv.- en Lijfrente-Maatschappij

Aegon

Neerlandia, Levensverz. Mij.

Generali

New York (Ned Portefeuille)

Generali

Nieuw Rotterdam Leven

AXA

Nieuw Welgelegen

Generali

Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank

Aegon

Nieuwe Haagse verzekerings societeit

Aegon

Nieuwe Sociëteit van Voorzorg, Begrafenisfonds (Leiden)

Generali

Nijmegen, Levensverzekering Maatschappij

Amev

Nillmij van 1859, N.V. Levensverzekeringmaatschappij

Aegon

NOG/De Jong U.A.

Hooge Huys

NOG/De Jong U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

Hooge Huys

Nooden Begrafenisfonds

Ned Verzekeringsgroep

Noord Braband Waalwijk

Nationaal Spaarfonds

Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds

Nationaal Spaarfonds

Noord Brabant (Handelsreizigers te Tilburg)

Amev

Noord Hollandsch Begrafenisfonds (Haarlem)

Goudse

Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum)

Hooge Huys

Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverzekeringen

Nationale Nederlanden

Noord- en Zuid-Hollandsch Begrafenisfonds (Amsterdam)

Aegon

Noord- en Zuid-Nederl. Levensverzekerings Bank

Amev

Noord-Brabant, Handelsreizigersvereeniging

Amev

Noord-Brabantsch Werkliedenfonds

Aegon

Noorden, Levensverz. Mij. Het

Generali

Noorder Spaar- en Levensverzekeringmaatschappij

Tiel Utrecht

Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij

Hooge Huys

Noord-Hollandsche Onderlinge Mij. van Levensverz.

Nationale Nederlanden

Norwich Union Life Insurance Society (Nederlandse portefeuille)

Nationale Nederlanden

NOVO-Leven U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

Unive

NRG London Levensherverzekering Maatschappij

Alhermij

Nut der Maatschappij

Amev

Nut van het Algemeen (Kampen), Begrafenisfonds der Mij

Nationale Nederlanden

Nut van het Algemeen (Leerdam), Begrafenisfonds

Aegon

Nut van het Algemeen ('s-Gravenhage), Begrafenisfonds

Amev

Nut van het Algemeen (Zierikzee)

Nationaal Spaarfonds

Nuts Levensverzekering van 1848

VSB

NV Levensverzekering Maatschappij Eerste Hollandsche

Generali

NVG Levensverzekeringmaatschappij

Ned Verzekeringsgroep

NVS

Nieuwe Hollandse  LLoyd

O.H.V.M. (Amsterdam)

Axent / Aegon

OBF U.A., Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

Avero Leven

Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng)

Aegon

Oldambt, Volksverzekeringsbank

Amev

Olva, Levensverz. Mij.

Amev

Olveh van 1879, Onderling Levensverz. Genootschap De

Aegon

Onderling Begrafenisfonds U.A.

Interpolis

Onderling Belang (Oude Tonge), Begrafenisfonds

Reaal

Onderling Belang (Leiden)

Nationaal Spaarfonds

Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend (Den Ilp), Begrafenisfonds

Aegon

Onderling Boerenverzekeringsfonds

Avero Leven

Onderling Hulpbetoon

Amev

Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds

Aegon

Onderling Levensverzekering-Genootschap, 
(De Olveh van 1879)

Aegon

Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)

Aegon

Onderling Oosterhouts Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Onderling verzorgd, Vennootschap

Nationale Nederlanden

Onderlinge Begrafenis Vereeniging

Aegon

Onderlinge Broederschap ('s-Hertogenbosch)

Aegon

Onderlinge Hulp (Enschede)

Amev

Onderlinge Hulp  Begrafenisfonds (Minnertsga)

Aegon

Onderlinge Hulp (Ursum)

Tiel Utrecht

Onderlinge Hulp Antillen (Enschede)

Amev

Onderlinge Levensverzekering Maatschappij

Hooge Huys

Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-Gravenhage)

Nationaal Spaarfonds

Onderlinge Spaarkas vh Koninkrijk der Nederlanden

Amev

Onderlinge Steun Levensverzekering

Aegon

Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst

Nationale Nederlanden

Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)

Aegon

Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand)

Nationaal Spaarfonds

Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden(Rotterdam)

Aegon

Onderlinge Verz. mij. tot UBO (Den Haag)

Tiel Utrecht

Onderlinge Voorzorg (Amersfoort),

Levob

Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum), Begrafenisfonds

Aegon

Het Ondersteuningsfonds (Yerseke)

Nationale Nederlanden

Onderwijzers in de Provincie Drenthe

Tiel Utrecht

Onderwijzers in de Provincie Friesland

Aegon

Ons Aller Belang (Bandoeng), Ondersteuningsfonds

Levob

Ons Belang, Levensverzekering

Levob

Ontslapenen gewijd, Aan de (Bergen op Zoom)

Amev

Ontslapenen gewijd, Aan de (Breda)

Generali

Ooltgensplaat, Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Oosten

NVG

Oosterhouts Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds

Aegon

Oostwoud, Begrafenisfonds

Aegon

Oostzaan van 1887

Aegon

Oranje-Nassau Levensverzekering (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Organistenvereniging, Nederland

Tiel Utrecht

Oud Onderofficieren, Fonds

Aegon

Oude Haagsche van 1836

Tiel Utrecht

Oude Zwolsche van 1895

Aegon

Oudkarspel, Begrafenisfonds

Aegon

OVAS (Overlijdensfonds Amsterdamse Slagers)

Aegon

Overflakkee en Goedereede

Amev

Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)

Amev

Pantheon (Meppel)

Yarden

Patria Levensverzekeringsbank

Generali

Patrimonium (Kampen), Begrafenisfonds

Aegon

Patrimonium (Zwolle)

Amev

Patrimonium, Onderling Begrafenisfonds (Jaarsveld)

Nationale Nederlanden

PCU (Eindhoven)

Nuva

Pensioenrisico

Centraal Beheer

Petrus en Paulus (Soest)

Verzekerings Unie

St.Petrus, Verzekerings Maatschappij

Amev

Pharus van 1919, Levensverzekerings Maatschappij

Amev

Phénix (Ned), Compagnie Française d'Ass. sur la Vie, Le

Aegon

Philantroop (Bolsward)

Nationale Nederlanden

De Philantroop, Algemene Levensverzekerings Maatschappij

Nationale Nederlanden

Phoenix (Rotterdam)

Amev

Phoenix, Levensverzekerings Mij. (Nederlandse portefeuille)

Generali

Piëtas, Levensverzekering Maatschappij

Amev

Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde)

Amev

Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn)

Tiel Utrecht

Precautia

Amev

Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam)

Aegon

Probité Levensverzekerings Maatschappij (Alkmaar)

Aegon

Protestantsche Belangen

Amev

Providentia

Amev

Providentia, Handelsreizigersvereeniging (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Providentia, Levensverzekering Maatschappij UAP (Eindhoven)

AXA

Prudentia Levensverzekeringen

Aegon

Prudential Leven

Fairgo

PTT (Post, Telegraaf en Telefoonpersoneel in Nederland)(Amsterdam)

Amev

Purmer, Begrafenisfonds

Aegon

RCL

Stad Rotterdam

Reaal Pensioenverzekering (Utrecht)

Reaal

Red U zelven (Grootebroek), Begrafenisfonds

Generali

Reposa

Axent / Aegon

Residentia

Aegon

ROL

Stad Rotterdam

Römerfonds (Utrecht)

Aegon

Rotterdam, Levensverzekerings Bank

Generali

Rotterdamsche Assurantie Comp.

Royal

Rotterdamsche Coöperatieve Vereniging voor Levensverzekeringen

Stad Rotterdam

Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij en Voorschotbank

Amev

Rotterdamsche Levensverzekerings Maatschappij

Amev

Rotterdamsche Onderlinge Maatschappij van Levensverzekeringen.

Stad Rotterdam

Rotterdamsche Societeit tot geldelijke Uitkering Bij Overlijden

NVG

Rotterdamsche Verzekerings Bank

Nationale Nederlanden

Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten

Nationale Nederlanden

RVS

Nationale Nederlanden

Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)

Amev

Samenwerkende Spaarkassen NCW-NSL

Tiel Utrecht

S.B.O. Personeel der Nederlandsche Spoorwegen

Amev

Schildersbegrafenisfonds

Aegon

Bond van Nederlandsche.Schilderspatroons

Amersfoortse

Schoenmakersbus

Amev

Seguridat

Nationale Nederlanden

Securitas, Levensverzekerings Mij.

Nationale Nederlanden

Sommelsdijk, Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Sommelsdijksche Levensverzekerings Mij.

Tiel Utrecht

Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen

Spaarbeleg

Spierdijk, Begrafenisfonds

Hooge Huys

Standaard

Tiel Utrecht

De Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit

Aegon

Het Sticht, Verzekeringsbank

Generali

Sun Alliance

Royal / SunAlliance

SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen

Tiel Utrecht

Temperament des Humaniteit (Den Haag)

Amev

Terminus, Begrafenisonderneming (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Tilburgsch Begrafenisfonds

Generali

Tilburgsche Verzekerings Mij.

Amev

Tilburgsche Verzekeringsbank en Voorzorg

Amev

Tiel Utrecht

Tiel Utrecht

Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)

Aegon

De Toekomst (Antwerpen), Levensverzekering Mij.

Hooge Huys

Toevlucht in den Nood (Leiden)

Aegon

Tot aller welzijn (Delft)

Aegon

Tot hulp der mensheid, Zieken- en begrafenisrisico (Leiden)

Nationale Nederlanden

Tot Nut der Maatshappij (Den Haag)

Amev

Tot Nut en Voordeel (Delft)

Aegon

Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag)

Amev

Tot Nut van 't Algemeen (Kampen)

Nationale Nederlanden

Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam)

Ned Verzekeringsgroep

Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam)

Ned Verzekeringsgroep

Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee)

Aegon

Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen)

Nationale Nederlanden

Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle)

Aegon

Tot Voorzorg

Amev

Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België)

Amev

Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Tot voorzorg van het Algemeen (Zwolle)

Tiel Utrecht

Jan Truyenfonds

Interpolis

Twee Verenigde Verzekerings Maatschappijen (Amsterdam)

Aegon

Tweede Hollandsche Mij. van Levensverzekeringen (Haarlem)

Aegon

Twenteleven , Levensverzekering Maatschappij

Levob

Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem)

Nationale Nederlanden

UBO (Uitkering bij overlijden)(Utrecht)

Axent / Aegon

UBO (Utrecht)

Amev

UBO (Wemeldingen)

Tiel Utrecht

UBO (Wijdenes en Oosterleek)

Nationale Nederlanden

UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)

Hooge Huys

UBO Ned. Rijkstelegraaf

Axent / Aegon

UBO Fonds van de Nederl. Bakkersbond

Nationale Nederlanden

UBO, N.V. Levensverzekering Maatschappij

Axent / Aegon

Uit Voorzorg

Amev

Uit Voorzorg (Middelburg), Begrafenismij.

Amev

Uit Voorzorg (Rotterdam)

Amev

Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)

Aegon

Unilife Assurance Group

Legal / General

Union (Parijs)

AXA

Union London (Onderdeel van Commercial Union)

Delta LLoyd

Unitas (Den Hoorn)

Aegon

Ursem, Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Utrecht, Levensverzekering Maatschappij

Amev

Utrechtsch Begrafenisfonds

Nationale Nederlanden

Utrechtsche Assurantiemij

Amev

Utrechtsche Levensverzekering Mij. (Indische portefeuille)

Delta LLoyd

Utrechtsche Levensverzekering Mij.

Amev

Utrechtsche Sociëteit voor Levensverzekeringen

Amev

Utrechtsche Verzekerings Bank

Nieuwe Hollandse LLoyd

Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam)

Nationale Nederlanden

Vemaco (Verzekerings mij. der verbruikerscoöperatie)

Reaal

De twee Vereenigde Verzekerings Maatschappijen

Aegon

Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife

Aegon

Vero Pensioenverzekering Mij.(Rotterdam)

Ohra

Vesta Maatschappij van Levensverzekering (Arnhem)

Nationale Nederlanden

Victoria  Verzekeringsbank

Nationale Nederlanden

Victoria Berlin (Nederlands Verzekerden) (Berlijn)

Nationale Nederlanden

Victoria-Vesta Levensverzekering Mij

Nationale Nederlanden

Vie d' Or

Levob

Vios Werklieden Vereeniging

Amev

Vios (Winschoten)

Amev

Vita Levensverzekering

Zurich

Vitalis Levensverzekering Maatschappij

Amev

Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds

Tiel Utrecht

Vlissingsche Begrafenisfonds

Amev

De Volharding  (Rotterdam )(Den-Haag)

Nationale Nederlanden

Voor en Door het Volk (Haarlem)

Aegon

Voordeel (Haren)

Aegon

Vooruit (Leiden)

Reaal

Vooruitgang (Amsterdam)

Stad Rotterdam

V.V.M. (Verenigde Verzekerings Maatschappijen)

Amev

Societeit de Voorzorg (Amsterdam)

Nationale Nederlanden

Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begrafenisfonds

Amev

Voorzorg, Verzekering bij overlijden

Amev

Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)

Aegon

Voorzorg is plicht (Lekkum), Begrafenisfonds

Aegon

De Vrijwillige Bijeenkomst , Begrafenisbus (Haarlem)

Tiel Utrecht

Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)

Tiel Utrecht

Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem)

Onderlinge

Waarborg (Rotterdam)

Conservatrix

Waarborg (Utrecht)

Generali

De Waarborg, Levensverzekering Mij. (Den-Haag)

Amev

Warder, Begrafenisfonds

Aegon

Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)

Tiel Utrecht

Weduwefonds, Vereeniging (onderafdeeling van de Ned. Bakkersvereeniging tot Onderlingenge ondersteuning bij overlijden)

Nationale Nederlanden

Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland

Aegon

Weduwenbeurs (Bolsward)

Aegon

Weduwenbeurs van den Chr. Werkmansbond

Axent / Aegon

Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond

Axent / Aegon

Welzijn voor Allen (Amsterdam )

Amev

Wemeldinge

Tiel Utrecht

Wereld (Dordrecht)

Amev

Werklieden (Leiden)

NSF Nationaal Spaarfonds

Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag)

Aegon

Werkmansbond (Bloemendaal)

Axent / Aegon

Werkmansbond (Haarlem)

Axent / Aegon

Werkmansbond (Rotterdam)

Axent / Aegon

Werkmansbond (Utrecht)

Axent / Aegon

Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)

Nationale Nederlanden

West-Friesch Begrafenisfonds (Hoorn)

Hooge Huys

Westzaan,,Begrafenisfonds

Aegon

Wij leven om te zorgen (Rotterdam)

Aegon

Wijdenes en Oosterleek

Nationale Nederlanden

St.Willibrordus, Nederlandsche. Verzekerings Mij

Verzekerings Unie

Johannes de Wit

Generali

Woerdense Levensverz

Nationale Nederlanden

WUH

Nationale Nederlanden

Zaandam,Begrafenisfonds

Aegon

Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk)

Aegon

Zeemans Voorzorg (Harlingen)

Aegon

Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam)

Axent / Aegon

Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Leven. Mij.

Stad Rotterdam

Zekerheid geeft rust (Tilburg)

Amev

Zelandia, Onderling Begrafenisfonds (Middelburg),(België)

Amev

Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn)

Nationale Nederlanden

Zierikzee, Begrafenisfonds

Amev

Zilverenkruis Leven

PVF Achmea pensioen

Zijper Begrafenisfonds

Generali

Zonder Baatzucht

Amev

Zoom (Bergen op Zoom)

Amev

Zorg en Hulp (Rotterdam)

NSF Nationaal Spaarfonds

Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)

Aegon

Zorgt in den tijd (Leiden)

Aegon

Zuid Holland, NV Verzekerings Mij. (Den Haag)

Aegon

Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag )

Amev

Zuid Hollandse Uitkerings Societeit (Rotterdam)

Nationale Nederlanden

Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Rotterdam)

Aegon

Zuid-Hollandsche Leven Mij. (Vianen)

Generali

Zuid-Hollandsche Maatschappij voor Verzekering (Den Haag)

Amev

Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)

Amev

Zutphen  Begrafenisfonds

Nationale Nederlanden

Z.Z. (Ziekenzorg), Levensverzekering Maatschappij

Nationale Nederlanden

Z.Z Levensverzekerings mij

Nationale Nederlanden

Inhoudsopgave Uitvaart verzekeren

1. 1 Verschillende situaties

1. 2 Begraven of cremeren

1. 3 Verschillen in premie

1. 4 Bedenktijd

1. 5 Premie-indexering

1. 6 En-bloc clausule

1.7 Overlijdensrisicoverzekering

2. Natura uitvaartverzekeringen

2. 1 Principe natura uitvaartverzekering?

2. 2 Voordelen natura uitvaartverzekering

2. 3 Nadelen natura uitvaartverzekering

2. 4 Vooraf vergelijken

2. 5 Klachtencommissie

3. Kapitaal uitvaartverzekeringen

3. 1 Principe kapitaal uitvaartverzekering

3. 2 Voordelen kapitaal uitvaartverzekering

3. 3 Nadelen kapitaal uitvaartverzekering

3. 4 Vooraf vergelijken

3. 5 Klachtencommissie

4. Uitvaartdeposito/-koopsom

4. 1 De uitvaartdeposito, -koopsom

4. 2 Voordelen uitvaartdeposito, -koopsom

4. 3 Nadelen uitvaartdeposito, -koopsom

4. 4 Vooraf vergelijken

4. 5 Klachtencommissie

5. Overlijdensrisicoverzekering

5. 1 Doel van een overlijdensrisicoverzekering

5. 2 Verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering

5. 3 De term 'en-bloc clausule' bij een overlijdensrisicoverzekering

5. 4 Overstappen naar een andere verzekeraar

5. 5 Het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen

6. Vrijstelling

Vrijstelling uitvaartverzekering bij Box 3

 


 

Oude levensverzekerings- en begrafenisverzekeringsmaatschappijen

Polissen van niet meer bestaande verzekeringsmaatschappijen zijn vaak nog wel geldig. In vrijwel alle gevallen is de oude verzekeringsmaatschappij door een (nog wel) bestaande verzekeringsmaatschappij overgenomen.
Als je de gegevens van de oude verzekeringsmaatschappij hebt kun je de nieuwe gegevens middels de lijst  opzoeken.
Vervolgens kun je via Google.nl de adresgegevens van de nieuwe verzekeringsmaatschappij achterhalen.

Polissen van overledenen kwijt/opzoeken

Je wilt uitzoeken of er een levensverzekeringpolis liep op het leven van een overledene. Lees voordat je een aanvraag doet de spelregels door!

 

Advertentie

  Independer logo

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl