header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

In deze bibliotheek zijn de volgende onderdelen te vinden:

Boekenlijst
Met boeken over de uitvaart, crematie, begraafplaats en rouw.

De dood en de Nederlandse taal
Gezegden en uitdrukkingen die meer of minder verwijzen naar en te maken hebben met de dood.

De Uitvaartencyclopedie
Hierin vindt u informatie die te maken heeft met de uitvaart in de meest brede zin van het woord: van uitvaart rituelen tot de huurtermijn van een graf.

Fotoboeken van Nederlandse begraafplaatsen
Door middel van foto's van verschillende begraafplaatsen in Nederland krijgt u een beeld van de vroegere en hedendaagse grafcultuur in Nederland. Wellicht kunnen zij u inspireren bij het zoeken naar een grafmonument naar eigen smaak. Naast de vele vormen ziet u ook de mogelijkheden van de diverse materialen, zoals o.a. hout, glas, metaal of graniet.

Fotoboeken van buitenlandse begraafplaatsen
Deze fotoboeken bieden u een kijkje op begraafplaatsen buiten Nederland. Zo kunt u zien hoe men elders begraafplaatsen aanlegt en wat voor 'n soort grafmonumenten men daar plaatst.

Uitvaartcodicil/Laatste wensenlijst
In deze lijst wordt aandacht geschonken aan zaken die bij overlijden van direct belang zijn voor de nabestaanden, zoals de naam van uw huisarts tot bij wie u verzekerd bent. Daarnaast worden zaken rondom codicillen en legaten behandeld en worden wensen beschreven rondom de uitvoering van de uitvaart.

Symboliek en de dood
In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de speciale symboliek van afbeeldingen op grafmonumenten en aan de symboliek van specifiek vormgegeven grafmonumenten.

Weeknieuwsoverzichten (2019)
Overzicht van wat in de pers is verschenenen rondom uitvaart, crematorium, begraafplaats en rouw.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl