Agenda

Eindhoven. Landelijk Symposium: Professioneel omgaan met gecompliceerde rouw
Donderdag 12 December 2013, 10:00 - 17:00

Gecompliceerde rouw

Hoewel iedereen vroeg of laat te maken krijgt met vormen van verlies en rouw, is er bij de meeste mensen geen sprake van gecompliceerde rouw omdat de meesten van ons een verlies voldoende weten te verwerken.  Rouw kan ontstaan door het kwijtraken van een dierbare, maar ook door het verlies van lichaamsfuncties, geestelijke vermogens, werk of toekomstperspectief. Uiteraard zijn dit hele heftige gebeurtenissen omdat een verlies het leven tenslotte plotseling een geheel andere wending geeft, maar als we dit een plaats kunnen geven, dan gaat het na verloop van tijd wel weer. Mensen kunnen echter ook langdurig ontwricht en gedesoriënteerd raken als gevolg van het niet adequaat verwerken van een groot verlies. We spreken dan van gecompliceerde rouw.Professionals in zorg, welzijn en onderwijs kunnen te maken krijgen met gecompliceerde rouw omdat zij met grote regelmaat met mensen werken die een verlies te verwerken hebben gekregen, of omdat zij zelf in hun werk met het verlies van een patiënt, cliënt of leerling te maken hebben. De rouw van cliënten kan door verschillende factoren extra gecompliceerd worden. Zo zijn er mensen die niet over hun acute rouw heenkomen. Er zijn mensen die boos blijven vanwege het geleden verlies, zelfs jaren nadien. Mensen gaan dan piekeren, zich terugtrekken, hebben met regelmaat heftige emotionele uitbarstingen of blijken niet in staat de draad weer op te pakken en verder te gaan met hun leven. Ze blijven boos, verdrietig of hopeloos. Maar hoe help je dan als professional deze mensen met hun gecompliceerde rouw?Tijdens dit landelijk symposium zal het professioneel omgaan met gecompliceerde rouw bij cliënten en leerlingen centraal staan. Vijf deskundige sprekers zullen ieder vanuit hun eigen expertise en perspectief ingaan op het hoofdonderwerp van deze dag.

Sprekers

  • Uw dagvoorzitter is Daan Westerink.Daan is journaliste, docent en rouwdeskundige. Zij begeleidt jongeren en volwassenen die een vader, moeder, broer, zus, kind of partner verloren.  Daan studeerde in 1993 af aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en was daarna tien jaar werkzaam als redacteur, eindredacteur en programma ontwikkelaar ('creative') voor verschillende televisieprogramma's (Endemol, NCRV, VARA, EO). Zie ook het korte filmpje van ECB Euroregionaal op YouTube
  • Dr. Riet Fiddelaers - Jaspersis directeur - eigenaar van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies en van Post HBO Opleidingen Land van Rouw. Zij werkt in de functie van rouwtherapeut, opleider / trainer en auteur.
"Jong verloren, (ver)late gevolgen Invloed van een jong verlies in de volwassenheid"
Wanneer kinderen en jongeren een ouder, broer of zus verliezen kan de rouw nog niet altijd genomen worden. Een kind moet van binnen iets doen om deze ingrijpende gebeurtenis emotioneel te overleven. Dit overlevingssysteem, dat in aanvang zeer noodzakelijk is, kan na verloop van tijd een obstakel worden in het dagelijkse leven en impact hebben op relaties en werk. Er is sprake van gecompliceerde rouw, meer specifiek in de vorm van ‘gestolde’ rouw. De impact van het verlies wordt dus na jaren in de volwassenheid duidelijk terwijl de relatie met het jonge verlies vaak niet meer wordt gelegd.
Riet gaat in op de wijze waarop kinderen en jongeren het verlies ‘overleven’ en hoe deze vorm van gecompliceerde rouw langzaam en voorzichtig weer kan gaan stromen. Als kader voor haar bijdrage gebruikt ze de verliescirkel die ze beschreven heeft in haar boek Met mijn ziel onder de arm.

  • Drs. Johan Maeswerkt als psychotherapeut en rouwtherapeut. Hij is oprichter van De Bedding, expertisecentrum verlies en rouw in Gent, co-auteur van twee boeken over rouw, supervisor en opleider in de gezondheidszorg.

"Naar een nieuw rouwparadigma: implicaties voor de rouwtherapie bij gecompliceerde rouw"

De rouwmodellen en rouwzorg gefocust op de klassieke ‘rouwverwerking’ worden onder de loep genomen vanuit wetenschappelijk onderzoek maar ook vanuit de ervaringswereld van de rouwende en vanuit de therapeutische praktijk. De contouren van een nieuw rouwparadigma worden uitgetekend waarbij het ‘deficitmodel’ wordt vervangen door een ‘ontwikkelingsmodel’. De implicaties hiervan voor het omgaan met gecompliceerde rouw, vormen een uitdaging voor een therapeutische aanpak die zich beweegt tussen ‘presentie’ en ‘interventie’.

  • Prof. dr. Paul A. Boelenis als Profileringshoogleraar Klinische Psychologie werkzaam bij de afdeling Klinische en Gezondheids­psychologie van de Universiteit Utrecht. Verder is hij als klinisch psycholoog/psycho­therapeut verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Hij is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags­therapie en Cognitieve Therapie.
In 2005 promoveerde hij op het proefschrift "Complicated Grief: Theory, Assessment, and Treatment" (Gecompliceerde rouw: Theorie, diagnostiek en behandeling). Zijn onderzoek richt zich (nog altijd) vooral op factoren die een rol spelen bij gecompliceerde rouw en op de behandeling van deze problematiek, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen.

“Gecompliceerde rouw bij volwassenen”

Paul focust in deze presentatie op gecompliceerde rouw bij volwassenen. Sommige mensen kunnen een verlies betrekkelijk gemakkelijk verwerken. Anderen ervaren jarenlange emotionele pijn na de dood van een dierbare.

  • Drs. Mariken Spuij is klinisch psycholoog (BIG), orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut VGCt. Als Universitair Docent is zij verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij doet onder meer onderzoek naar gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren. Zij is tevens werkzaam als hoofdbehandelaar van bij het Ambulatorium van diezelfde universiteit en richt zich daar op diagnostiek en behandeling bij kinderen tussen de 4 en 18 jaar.
“RouwHulp! Een cognitief gedragstherapeutische aanpak van gecompliceerde rouw en rouwgerelateerde problemen bij kinderen en jongeren"Het meemaken van het verlies van een dierbare wordt doorgaans als een ingrijpende gebeurtenis gezien. Het overgrote deel van de kinderen en jongeren dat een dierbare verliest, verwerkt dit verlies zonder specifieke hulp. Een klein deel ontwikkelt een vorm van gecompliceerde rouw en heeft daarom specifieke zorg nodig. In deze presentatie wordt een cognitief gedragsmatig model van gecompliceerde rouw gegeven en de toepassing van deze conceptualisatie bij kinderen en jongeren toegelicht. Dit laatste gebeurt aan de hand van behandelprogramma 'RouwHulp'.

  • Dr. Jos de Keyser is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland en Hoofdopleider Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut te Groningen (RUG), daarnaast is hij onderzoeker naar gecompliceerde rouw.
"De emotionele gevolgen van moord en suicide: ernst van de klachten en behandelmogelijkheden voor gecompliceerde rouw"

Na het verlies van een dierbare door moord of suïcide hebben nabestaanden te kampen met het missen van de persoon en het leren omgaan met de doodsoorzaak. Uit eigen en internationaal onderzoek blijkt dat de emotionele gevolgen van deze vormen van verlies zeer groot zijn.
Jos zal een behandelmodel schetsen en demonstreren en eerste resultaten van interventieonderzoek bij nabestaanden van moord vertonen.
De aanwezigheid van schuldgevoelens (na suicide) en wraakgevoelens (na moord) blijken belangrijke factoren te zijn die een dergelijk rouwproces kunnen kleuren. Er is dan sprake van gecompliceerde rouw. Met vroege interventies kunnen deze factoren mogelijk beïnvloed worden door een interventie.

Accreditatie en inschrijving

Voor dit symposium over gecompliceerde rouw is accreditatieaangevraagd bij diverse beroepsregisters.
Aanmelding voor deze dag verloopt via het online aanmeldformulier.
  

 

Locatie Aristo, Vestdijk 30, 5611 CC, Eindhoven