Agenda

Nieuwkuijk. In liefdevolle herinnering
Zaterdag 12 April 2014, 14:00

"IN LIEFDEVOLLE HERINNERING"

Het kan zinvol zijn op een goede manier stil te staan bij het moment dat ons leven door de dood van iemand die bij ons hoorde, zo anders werd. Wij moeten verder leven met onze pijn en ons verdriet.

Op zaterdag 12 april 2014 willen wij, evenals voorgaande jaren, met elkaar onze gestorvenen gedenken. Wij zullen hun leven herdenken tijdens een bijeenkomst in de kapel van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 in Nieuwkuijk. De abdij is gevestigd schuin tegenover Crematorium Maaslanden (afslag 43 van de Maasroute).

De bijeenkomst vangt aan om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur zijn wij welkom in de abdij.
Wilt u in verband met het karakter van de herdenking tijdig aanwezig zijn?

U mag een bloem naar eigen keuze meebrengen voor de persoon die u wilt gedenken. Wij zullen de meegebrachte bloemen in een vaas bij elkaar zetten. Na afloop kunt u beslissen wat u met de bloem gaat doen.

Wilt u zelf een bijdrage leveren (bijvoorbeeld in de vorm van een gesproken tekst), dan hoor ik dat graag per omgaande.

Met betrekking tot het noemen van de namen tijdens de herdenking verzoeken wij u de naam van degene die u wilt gedenken vooraf aan ons door te geven. Wij vragen u hierbij om u te beperken tot maximaal twee namen per bezoeker of deelnemer. Dit om praktische en organisatorische redenen.

Na afloop van de bijeenkomst rond 15.30 uur zal er een collecte worden gehouden om deze herdenking en ontmoeting mogelijk te maken.

Ter afsluiting willen wij graag met elkaar koffie of thee drinken voordat wij de draad naar ons 'gewone' leven weer oppakken.

Wilt u even berichten of u van deze uitnodiging gebruik maakt?

Met een hartelijke groet van

Adri Faro – Verspui

Tel : 0416-349992 of mobiel 06-22229811

   

 

Locatie kapel van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 in Nieuwkuijk