Agenda

Waalwijk. Kunst van herinneren plus oproep
Zaterdag 01 November 2014

Dit jaar wordt Kunst van Herinneren gehouden op zaterdag 1 november op de algemene begraafplaats Bloemendaal te Waalwijk.
In mei van dit jaar werd een gezinsfietstocht georganiseerd genaamd 'Fietsen voor Licht' en die heeft ruim 400 euro opgebracht ten behoeve van de jaarlijkse bijeenkomst Kunst van Herinneren, beter bekend als "lichtjesavond".
Hierdoor werden er tenminste 430 lichtjes bij elkaar gefietst.
Maar om de begraafplaats werkelijk in een ander licht te zetten zijn er nog veel meer lichtjes nodig. Daarom vragen wij aan iedereen die ons (dat zijn een groot aantal vrijwilligers van De Horizon te Waalwijk die de avond mee organiseren) een warm hart toedraagt of aan nabestaanden van overledenen om een bijdrage. Ook zullen wij in de komende weken een aantal bedrijven in Waalwijk en omgeving gaan benaderen voor een financiële of materiële bijdrage.
Het bankrekeningnummer van Kunst van Herinneren is NL67 RABO 0171 5513 03.
Met die steun en medewerking kunnen wij, als vrijwilligers van de herdenking in 2014, weer een bijzondere gebeurtenis maken van deze "lichtjesavond".
Wij zullen u wekelijks proberen op de hoogte te houden van de stand van zaken.
  

Locatie Begraafplaats Bloemendaal te Waalwijk.