Agenda

Publieksacademie Verlies en rouw
Maandag 09 Februari 2015, 19:00 - 21:30

Verlies en Rouw

ggz verlies en rouw
Verlies en rouw is het vierde thema van de Publieksacademie.
Iedereen krijgt in het leven te maken met verlies en rouw, dit is een natuurlijk proces.
Rouwen wordt ingewikkelder wanneer het gaat om bijvoorbeeld moord, een dramatisch ongeluk, het verliezen van een kind of suïcide. Dan krijgt het brein meer te verwerken dan het aankan. Er komen wraak- of schuldgevoelens bij kijken, er ontstaan trauma’s.
Soms kan een nabestaande daardoor depressief raken en vastlopen in zijn eigen leven.
Verlies en rouw wil graag bijdragen aan het vergroten van kennis en begrip en het verlagen van drempels.

Tijdens deze Publieksacademie spreken klinisch psycholoog Jos de Keijser en verpleegkundig specialist Harold Wenning over de impact van het verlies van een dierbare en hoe behandeling kan helpen. Ook zal een ervaringsdeskundige het panel komen versterken.

Wanneer?

Datum: 9 februari 2015
Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Na afloop is er een hapje en drankje
Waar: Leeuwarder Courant, Sixmastraat 15 te Leeuwarden

Bent u erbij?

U kunt de Publieksacademie Verlies en rouw bijwonen. In totaal is plek voor zo’n 250 mensen. U kunt zich aanmelden tot en met zondag 1 februari 2015.
Omdat er vaak meer geïnteresseerden zijn dan zitplaatsen, worden er, indien dit nodig is, willekeurig mensen uit de aanmeldingen geloot. Daarna krijgt u bericht of u één van de gelukkigen bent die mag deelnemen aan de lezing.

Meld u aan!