Agenda

Waalwijk. Open huis bij De Horizon (rouwverwerking)
Zaterdag 10 Oktober 2015, 11:00 - 14:00
Contact telefoon 0416-349992 of 06-22229811

Open huis bij De Horizon
Van harte welkom!

Op die dag kunt u informatie krijgen over de gespreksgroepen rouwverwerking die binnenkort weer beginnen.

Gespreksgroepen rouwverwerking
In de tweede helft van oktober starten de nieuwe gespreksgroepen van De Horizon. De groepen zijn bedoeld voor allen die op dit moment te maken hebben met het verwerken van de dood van een geliefde, familielid, vriend, vriendin of ander naast persoon. Het rouwproces brengt een breed scala aan gevoelens met zich mee, zoals boosheid, verdriet en angst. Deze gevoelens worden niet altijd begrepen door mensen die niet zelf een dierbare hebben verloren. De gespreksgroepen beogen om dit gat te vullen. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten praten deelnemers met elkaar over wat zij meemaken en over wat hen helpt bij het verwerken van verdriet. De begeleider van de groep zorgt dat de verschillende aspecten van het rouwproces aan de orde komen en dat alle deelnemers hun eigen ervaringen in kunnen brengen. De ervaring leert dat de deelnemers vooral veel steun hebben aan elkaar.

Ervaring delen
Er wordt rond de tafel, gesproken over het gemis, de wanhoop en hoe nu alleen verder te gaan. Deelnemers aan groepen uit voorgaande jaren zeggen vaak dat het een hele stap was om zich aan te melden voor een gespreksgroep. De deelnemers hadden verschillende achtergronden, maar tijdens de bijeenkomsten bleek dat iedereen in het dagelijks leven dikwijls tegen dezelfde problemen aanloopt door het verlies dat men heeft meegemaakt. Het is fijn te horen hoe anderen daarmee omgaan. Je hebt toch vaak het idee de enige te zijn die zoiets meemaakt. Gelovig of niet gelovig, kerkelijk verbonden of niet, man of vrouw. Door ons verhaal te delen krijgen we ruimte en zoeken we samen naar balans.

Citaat: Elisabeth Kúbler-Ross
Door ons verhaal met anderen te delen, verdrijven we de pijn stukje bij beetje.
Iedereen die ons verhaal aanhoort neemt een stukje van de pijn weg.

 

   

Locatie De Horizon, Jozef Israëlsstraat 2, 5143 JK Waalwijk